Ett av fyra företag dissar GDPR

Ett av fyra europeiska företag anser att GDPR påverkat verksamheten negativt. Samtidigt önskar företagen att de var mindre beroende av plattformar som Facebook och Instagram.

I Adobe och Econsultancys årliga Digital Trends-rapport presenteras resultaten av en global undersökning som innefattar 12 000 yrkesverksamma inom IT och marknadsföring.

Många företag i Europa dissar GDPR

Genom att använda stora mängder data kan företag tillhandahålla allt mer skräddarsydda eller så kallade ”personaliserade” erbjudanden och kundupplevelser. Samtidigt förväntar sig konsumenter i dag att företag hanterar deras data på ett ansvarsfullt sätt.

Rapporten visar att det globalt sett finns en positiv inställning till dataskyddslagar, som bland annat reglerar hur företagen får använda data. Men i Europa är bilden inte lika positiv som i övriga världen. Nästan vart fjärde europeiskt företag (24 procent) uppger att GDPR haft en negativ påverkan på verksamheten. Siffran är i snitt tre gånger högre än i andra regioner.

– Ansvarsfull hantering av konsumenters data har överlag hög prioritet hos företag och GDPR ställer ännu högre krav på hanteringen. 28 procent av marknadsförare uppger att en av deras största utmaningar är att erbjuda personliga upplevelser till kunderna, utan att inkräkta på deras privatliv, säger Klara Lundquist, marknadschef för Adobe i Norden.

Företag vill inte vara beroende av Facebook och Instagram

Ett annat hett ämne som upptar företagens uppmärksamhet är så kallade ”walled gardens”. När företagen vill nå kunder med riktat innehåll vid bestämda tidpunkter är plattformar som Facebook, Instagram och Google ofta deras enda alternativ. Men genom att använda sig av dessa plattformar får företagen endast begränsad tillgång till insikter om hur kunderna reagerar på innehåll och kampanjer.

– Hela 44 procent av de tillfrågade som jobbar på byråer uppger att deras kunders största frustration handlar om att behöva överge kontrollen över data till det vi kallar för walled gardens. De skulle gärna vara mindre beroende av Google, Facebook och Instagram, för att på så sätt få bättre kontroll på sin data, säger Klara Lundquist.