Etik är viktigt tycker yngre konsumenter

Det finns ett ljus i tunneln för alla vi som omfamnar etiska produkter och tjänster. Det visar sig nämligen att den yngre generationen är med på tåget.

Ett dagsaktuellt bevis på hur ungdomar tänker är kampanjen som Nike drog igång med Colin Kaepernick. Nike rusade efter kampanjen och försäljningen ökade med 31 procent.

Över häften (54 procent) av respondenterna i åldrarna 16-19 år säger att de faktiskt valt bort ett varumärke pågrund av etik. Resultatet dök upp när undersökningen “Connected Kids” av MediaCom kartlagde deras åsikter.

Läs och lär nu:
85 procent av de unga konsumenter håller med om – “brands should be responsible about minimising their impact on the environment”. Och 71 procent anser att varumärken har ett ansvar att ge tillbaka till samhället.

63 procent säger att de hellre köper från ett varumärke som stöttar en viktig fråga. Samtidigt är 37 procent skeptiska till varumärken som säger att de gör det men inte kan bevisa att så faktiskt är fallet. Två tredjedelar har redan sett varumärken som slår på stora trumman men sen inte kan stå för det.

Trots att etik är viktigt är det inte det absolut viktigaste. Först kommer kvalitet (81 procent) följt av värde för pengarna (80 procent) som viktiga beslutsfaktorer inför köp.

“The increase in online exposure to brand news stories means teenagers are more in tune with brand behaviour than ever before. Yet brand purpose alone isn’t enough to guarantee a purchase; quality and price remain the most important aspects, but purpose can be a key differentiator when it comes to teens deciding where to buy their products,” kommenterar Josh Krichefski på MediaCom UK.