ESOMAR/GRBN uppdaterar kod för online research

Datainsamling via internet är idag större än de traditionella datainsamlingsmetoderna sammantaget i den utvecklade världen. Samtidigt råder det något slags vilda västern vad gäller transparens och etik i de sätt som data samlas in, bearbetas och används.

ESOMAR är den stora medlemsorganisationen för marknadsundersökare över hela världen. Sedan starten för nästan 70 år sedan har utvecklingen av standards och rekommendationer varit en av föreningens viktigaste verksamhetsområden, med den generella etiska koden, utvecklad i samarbete med Internationella Handelskammaren, i högsätet. Det finns också en mängd rekommendationer på specialområden och tillsammans med Global Research Business Network, GRBN, publicerades en ny kod för online research i våras.

Den senaste uppdateringen handlar mycket om regler och rekommendationer för hur den datainsamling ska göras som användarna inte märker. Den klargör vilka skyldigheter undersökare har, t ex för att inhämta godkännande när personlig data samlas in.

Det är svårt att se att de här reglerna skulle få något större genomslag inom detta fält, där få aktörer definierar sig som en del av marknadsundersökningsbranschen. ESOMAR har en stark ställning bland dem som vill tillhöra den branschen. I resten av världen är den Amsterdam-baserade organisationen tämligen okänd.

Läs mer: ladda ner hela koden här.