ESOMAR varnar för oseriös aktör

European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) går nu ut och varnar sina medlemmar (och andra aktörer) för en oseriös aktör som inte betalar sina fakturor och som heller inte längre är medlem i ESOMAR
ESOMAR varnar nu för den indiska aktören FieldGoal, som vid upprepade tillfällen inte betalat sina fakturor i tid. ESOMAR har nåtts av klagomål från flera håll och sökt FieldGoal för att prata om de olika ärendena. Nu senast i augusti gav ESOMAR FieldGoal en varning, något som ledde till att företaget betalade flera av sina fakturor, men sedan dess har nya klagomål inkommit.
Det är ovanligt att ESOMAR går ut och varnar för ett företag på detta sätt. Senast var 2013, då de varnade för företaget Speak Asia, där två av tre grundare dömdes för bedrägeri efter att ha lurat till sig motsvarande 260 miljoner EUR (2,5 miljarder kronor). Innan dess var det 2011 företaget The Research Express som levererade undermåliga undersökningar och vägrade återbetala depositioner.
I Sverige finns organisationen Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) som samarbetar med ESOMAR kring flera frågor. SMIF är dessutom huvudman i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) som löpande kontrollerar aktörer på den svenska marknaden. ERM har det senaste året gjort ett flertal uttalanden och uppmärksammat såväl brott mot lotterilagen som företag som sammanblandat marknadsundersökningar och marknadsföring.
Vill du veta mer om det etiska regelverk som styr undersökningsmarknaden finns dessa att läsa här!