ESOMAR och GRBN lanserar riktlinjer för undersökningar via mobilen

Utvecklingen inom undersökningsbranschen går snabbt framåt, och i takt med att allt fler har en mobiltelefon utvecklas även möjligheterna att genomföra undersökningar i och med mobilen. Därför lanserar nu ESOMAR tillsammans med GRBN gemensamma riktlinjer för hur opinions- och marknadsundersökningar genom mobilen bör gå till.
European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) och Global Research Business Network (GRBN) har tidigare haft varsin uppsättning riktlinjer för hur undersökningar i mobiler bör gå till. Nu har de arbetat för att ta fram en gemensam uppsättning med riktlinjen och best practice för hur opinions- och marknadsundersökningar samt social forskning och dataanalys ska ske i och med mobiltelefoner.
Undersökningar via mobiltelefoner utgör redan idag en industri som omsätter ca 1,8 miljarder dollar varje år. Mot bakgrund av att användandet av mobiltelefoner fortsätter att öka kommer sannolikt även undersökningar via mobilen att öka. Med mer avancerad teknik går det dessutom att göra mer än de traditionella text-baserade undersökningarna, utan idag skapas specifika appar och telefonens gps kan användas för att spåra personer och på så sätt samla information om exempelvis köpmönster och beteenden.
”Det är av yttersta vikt att vår sektor effektivt uttrycker våra traditionella värderingar och respekt för individer och forskningsmässig integritet i nya och kommande undersökningsmetoder för mobiler” menar Finn Raben, generaldirektör på ESOMAR.
GRBNs VD Andrew Cannon säger att ”Vi har ökat stödet för utövare genom att framgångsrikt slå ihop två existerande guider till ett övergripande dokument”, och menar vidare att han förväntar sig flera uppdateringar på området i takt med att juridiska och etiska frågor kring undersökningar via mobiler lyfts och diskuteras.
För den svenska undersökningsbranschen innebär detta en ökad tydlighet för såväl undersökningsföretag som deltagarna i mobilbaserade undersökningar. Det blir genom detta dokument enklare att genomföra etiskt riktiga undersökningar utan risk att bryta mot individens eller forskningsansatsens integritet.
Du hittar de nya riktlinjerna här!