ERM fäller Castellum för brott mot de etiska reglerna

I ett utlåtande från Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) framgår det att företaget Castellum brutit mot de etiska reglerna när de sammanblandad marknadsundersökningar med försäljning. ERM noterar dock att sammanblandningen inte skett avsiktligt från Castellums sida, men att ett brott mot reglerna ändå skett.
Det var i samband med en prospektering av företag i Linköping som representanter från Castellum ringde upp företag i området. Syftet med samtalet var att hitta nya företag till Castellums företagslokaler genom att ställa några frågor om företagets behov av lokaler.
Enligt Castellum förekommer varken ordet “undersökning” eller “marknadsundersökning” i manuset, men i en ljudinspelning som ERM tagit del av framkommer det tydligt att representanten presenterar det hela som en undersökning om hur företag ser på behovet av nya lokaler. Senare i samtalet övergår “undersökningen” i en försäljning, något som då är ett brott mot ICC/ESOMARs etiska regler.
ERM uppmanar därför Castellum att i framtiden vara tydligare i utbildningen av sina representanter, då det är tydligt att felet begåtts av dessa individer och inte är ett medvetet försök att vilseleda de potentiella kunderna. Dock är det fortfarande Castellums ansvar och därför fälls de av ERM.
Hela uttalandet finns att läsa på ERMs hemsida