EQ-in-Action – den nya tidens ledarutbildning

En onsdag i november samlades 14 personer i en lokal i Stockhlm för att delta i utbildningen EQ-in-Action. Under ledning av amerikanskfödda Lisa Hope-Tilstra som under sina år som konsult arbetat i såväl USA och Kina som Indonesien och Saudiarabien. Målet var att efter två dagar komma tillbaka till arbetet med nya insikter och perspektiv på sig själv i rollen som ledare. Det var dags för en ny och modern typ av ledarskapsutbildning!

Baserat på 30 års forskning kring vad som är avgörande för att bli framgångsrik har Emotionell Intelligens successivt kommit att bli en viktig spelare i dagens affärsvärld. Företag som Google och American Express, såväl som Singapores offentliga sektor och Finska universitet använder verktyget EQ-i för att förbättra medarbetarna och därmed företagets prestationer. ”Så varför gör inte vi det i Sverige?” tänkte Margareta Sjölund, pionjär inom Emotionell Intelligens, och grundare av EQ Europe.

Tillsammans med Lisa tog de utgångspunkt i de ledarskapsprogram som används på bland annat de ovan nämnda företagen. ”Tanken var att få ihop mycket av den forskning som pekar på vad som krävs av dagens ledare” säger Margareta. Frågor kring hur Midfulness, Resiliens och Teamwork är relevanta för ledare blandades med funderingar kring hur vuxna på bästa sätt tar till sig ny kunskap. Principer för vuxet lärande låg till grund för hur övningar och informationsavsnitt lades upp och innehållet baserades på aktuella forskningsresultat och studier.

Nu satt de där, 14 deltagare från 8 olika branscher, med en sak gemensamt: De ville alla se ett bättre ledarskap i sina respektive verksamheter. Korta föreläsningspass varvades med praktiska övningar och diskussioner. Hela tiden med fokus på att deltagarna skulle få handfasta verktyg för att utveckla det bästa ledarskapet. Eller som en deltagare sa: ”Vi vill använda Emotionell Intelligens för att hålla vårt företag professionellt”.

Fungerade det då? Ja utvärderingen och samtalen med deltagarna efter utbildningen pekar på att detta verkligen kan bli en ”game-changer” för svenskt ledarskap. En deltagare uttryckte sig enligt följande: Any leader, young or old, experienced or new to their role, can benefit from attending the EQ in Action course”

Med en stark bas i forskning har Emotionell Intelligens (EQ) inte bara visat sig vara viktigt, utan ledarskapsutbildningar som utgår från EQ är långt effektivare än övriga typer av ledarskapsutbildningar. Är du redo att hålla ditt företag professionellt? Då kanske det är dags att se över dina ledarskapsutbildningar.