EQ-experten Lisa Hope-Tilstra kommer till Sverige!

En av världens ledande EQ-experter – Lisa Hope-Tilstra – kommer till Sverige den 11-12 november!

Lisa Hope-Tilstra, som är expert på Emotionell Intelligens och Ledarskap, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från hela världen till dig under två dagar. 

Stora internationella forskningsstudier visar att Emotionell Intelligens står för 30-65% av medarbetarnas framgång och upp till 85% av högre chefers framgång. 

Lisas omfattande erfarenheter från verksamheter över hela världen är därför ovärdeliga för dig och ditt företag. Det här vill du inte missa!

Programmet heter EQ-in-Action 2.0 och är ett modernt, dynamiskt och progressivt utbildningsprogram som bygger på dina egna förutsättningar och mål inom ramen för din verksamhet. 

Fokus ligger på att ge dig användbara verktyg som du kan använda i arbetet för att växa professionellt och bidra till en positiv och effektiv arbetsplats.

Inför programmet får du göra din egen EQ-assessment där du även får personlig feedback från EQ Europes psykologer. Detta för att ge dig bästa möjliga förutsättning att bygga din egen framgång. 

Bakom programmet står företagen EQ Europe och Kandidata Asia, som med över 20 års forskning och erfarenhet står för kvalitet och erbjuder handfasta verktyg för att omsätta teori i praktisk användning.

När: 11-12 november

Var: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 i Stockholm

Kostnad: 14.950 SEK (exkl. moms)

I priset ingår utöver EQ-i 2.0 + återkoppling även förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika båda dagarna.