Svenska företag ökar digitaliseringstrycket

83 procent av alla svenska företag kommer öka satsningarna på digital kompetens de närmaste tre åren. Dataanalys och rådgivning står högt på listan.
Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.
– Det är glädjande att många organisationer har insett vikten av att satsa på digital kompetens. Samtidigt är det viktigt att vara konkret och definiera vilka kompetenser som är prioriterade för verksamheten, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.
I Vismas rapport Det digitala samhället uppger mer än åtta av tio svenska organisationer, 83 procent, att satsningarna på digital kompetens kommer att öka de närmaste tre åren. Bland små och medelstora organisationer är siffran aningen lägre (78 procent), medan den inom offentlig sektor är högst (84 procent).
Den digitala kompetens som behövs mest är rådgivning, enligt 39 procent. Behovet är som störst i offentlig sektor där 46 procent uppger detta.
Var fjärde ser ett behov av dataanalys och var femte kommer behöva programmerare. Samtidigt anses kunskap inom maskininlärning mindre viktigt, ungefär var tionde organisation ser detta som ett prioriterat kompetensområde.
Här kan du läsa hela rapporten.