Enkelhet sammanfattar de 5 stora trenderna för affärssystem 2020

Kombinera ny spännande teknik med en smart affärsmodell. Och gör det på enklast tänkbara sätt. Det är vägen framåt för affärssystem under 20-talet, skriver Darren Roos, vd på IFS.

Det lär inte komma som en överraskning för någon som är intresserad av affärssystem att AI, inklusive maskininlärning, öppna API:er och molnteknik blir viktiga trender under decenniet som precis påbörjats. Låt oss titta närmare på de här tre tekniktrenderna, och på två trender som handlar om att sammanföra all ny teknik med en ny, smartare affärsmodell, på ett enkelt sätt.

AI-tåget går i expressfart

AI och framför allt maskininlärning, är teknikområden vars fulla potential ännu inte är realiserade. I IFS studie från november 2019 framgick det att 40 procent av de tillverkande företagen planerar att använda AI för inventarieplanering och logistik, 36 procent för schemaläggning av produkthantering och för kundvård (CRM). Fler än 60 procent nämnde högre produktivitet som en anledning att satsa på AI.

Ett tydligt och konkret exempel på varför aptiten på AI är hög finns inom tillverkning á la just-in-time. Vitsen med den strategin är, som bekant, att komponenter ska levereras så sent som möjligt, för att till exempel sänka lagerkostnader. En AI-lösning kan ge helt nya angreppssätt på produktionsprocesserna. Resultatet blir helt nya möjligheterochökad produktivitet.

Öppna API:er är fundamentet

Öppna API:er (programmeringsgränssnitt, ofta med syftet att göra data tillgängligt) förändrar affärssystem i grunden. Om API:er baseras på öppna standarder och görs lättillgängliga för utvecklare blir det mycket enklare och snabbare att bygga ändamålsenliga lösningar. Det går mycket snabbare att skapa funktionalitet för slutanvändare eftersom man kommer åt den digitala kärnan ochkomplexiteten lyfts fram i ljuset.

Öppna API:er förenklar också integrationen mellan externa applikationer, plattformar, tjänster och databaser. På IFS anammar vi öppna API:er till 100 procent och ser det som en framtidssatsning. De utgör fundamentet för de lösningar som våra slutanvändare använder varje dag.

Molnet, så klart

Molnet är inte en trend längre, utan en naturlig del av tillvaron. Men molnlösningar är inte allenarådande. Många företag som tar steget in i molnet går bara halvvägs och börjar ofta med hybridlösningar för att prova sig fram. Risken med den strategin är att de delar av lösningarna som finns kvar i traditionella miljöer håller tillbaka fördelarna och vinsterna med molnet.

De största vinsterna fås med helhjärtade satsningar på molnlösningar. Vi tror att fler företag kommer att inse det under de närmaste åren. Företagen som satsar fullt ut på molnet kommer inte minst att kunna utnyttja trenderna AI och öppna API:er på bättre sätt.

Tjänster visar vägen

Det engelska begreppet ”servitization” innebär enkelt uttryckt att företag tar betalt för tjänster, i stället för produkter. Ett tydligt exempel är att ett företag som jobbar med luftkonditionering inte tar betalt för aggregaten, utan för att garantera en viss temperatur hos en kund. Låt oss kalla det för ”tjänstefiering” på svenska.

Det här är en affärsmodell som vi tror kommer att öka kraftigt. Genom att sälja tjänster kan tillverkande företag ha en närmare relation till sina kunder. Det kommer framför allt ske på två sätt: antingen via prenumerationsmodeller, vilket är vanligt för mjukvaror, eller genom att integrera tjänster med produkter, till exempel genom att koppla upp hushållsapparater till internet.

Redan 2018 konstaterade vi att 62 procent av de tillverkande företagen tjänade pengar på eftermarknader, tack vare planerat underhåll och servicekontrakt. Men, bara fyra procent erbjöd produkter helt och hållet som tjänster. Det finns många outforskade möjligheter. En av våra kunder har till exempel slutat sälja utrustning för luftrening, och i stället börjat sälja ren luft.

Observera att tjänstefiering inte handlar om att krama ur de sista kronorna ur kunderna, utan om att erbjuda verkligt värde.

Det måste vara enkelt

Enkelhet är viktigare än allt annat. Företag vill inte kämpa med massa av olika moduler i sina affärssystem, vilket kräver jobbiga integrationer, anpassningar och kopplingar. De vill ha en samling processer som fungerar sömlöst tillsammans och tillhandahåller ändamålsenlig rapportering. Allt annat är nonsens.

Enkelhet kommer att bli nyckelordet för affärssystem under det här decenniet. Enkel hantering kommer att möjliggöra vinster med AI och maskininlärning, öppna API:er, molnlösningar och tjänstefiering.