Eniro packar ihop och flyttar till Kista

Efter att under en längre tid letat lämpliga lokaler för huvudkontor och den stockholmsbaserade verksamheten, står det nu klart att Eniro från och med våren 2016 flyttar till Kista.

“Det finns ett starkt signalvärde i att placera huvudkontoret i Kista”, förklarar Sverigechefen Nils Carlsson. “På så sätt understryks Eniros resa från katalogföretag till ett mer renodlat digitalt företag och jag tror att inte minst våra medarbetare som arbetar med produktutveckling ser fram mot att hamna i en miljö med en sådan utpräglad digital profil”.

Eniro genomgår för tillfället en rejäl omstöpning som syftar till att göra bolaget både mer kundnära och med en större digital profil. För att klara av verksamheten flyttar de nu till både mindre och billigare lokaler anpassade för en mindre personalstyrka.

Redan nu kan man se Eniros nya huvudkontor med hjälp av Eniros kartfunktion, http://kartor.eniro.se/ – Torshamnsgatan 33.