Eniro får en ny CFO

Fredrik Sandelin kommer na?rmast fra?n en befattning som CFO i Caperio och har mer a?n 25 a?rs erfarenhet av ledande befattningar, bland annat som Finansdirekto?r pa? Ratos, CFO i Scandic Hotels och IBS samt som VD i A-Com.

Fredrik a?r civilekonom fra?n Handelsho?gskolan i Stockholm och a?r sedan 1995 medlem av World Economic Forums ”Global Leaders of Tomorrow”.

”Jag a?r glad o?ver att kunna ha?lsa Fredrik va?lkommen ombord som CFO i Eniro”, sa?ger Stefan Kercza VD och koncernchef i Eniro. ”Fredrik har betydande erfarenhet fra?n ledande befattningar och har stor insikt i strategiarbete och affa?rsutveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och den o?vriga fo?retagsledningen fo?rverkliga va?r strategi Eniro Going Forward och da?rmed positionera Eniro a?nnu starkare pa? marknaderna fo?r lokalt so?k och digitala marknadsfo?ringslo?sningar”.

Maria A?krans uppdrag lo?per ut vid a?rsskiftet och hon kommer fram till dess att jobba med o?verla?mning av arbetsuppgifterna till Fredrik Sandelin.

”Jag vill ga?rna tacka Maria A?krans fo?r att hon trots andra planer tog sig an uppgiften som tf CFO. Med kompetens och stort engagemang har hon fortsatt att utveckla va?r ekonomi- och finansfunktion och kan pa? ba?sta sa?tt la?mna o?ver stafettpinnen till Fredrik Sandelin. Jag o?nskar Maria all lycka na?r hon nu ga?r vidare.”