Engagerande annonsering – annonsformatet som lovar få konsumenternas uppmärksamet

I en guide från AdWeek lovar man ge svaret på hur man ska kunna nå dagens allt mer svårövertygade publik. Ledordet är stort sett; kvalitet.

Man kallar det för “engagement advertising”, alltså engagerande annonsering. Tanken är man hellre ska satsa på färre men högkvalitativa annonser, eftersom “kvalitet alltid överträffar kvantitet”.

Dessa “engagerande annonser” lockar konsumenten med hjälp av blandade medel; interaktivitet, riktad (frivilligt tillåten) annonsering som försöker få uppmärksamhet utan att störa.

Just interaktiviteten är viktig, så det gäller att vara kreativ på den fronten. Man vill locka konsumenten till att aktivt ta del av ens annons, istället för att som vanligt passivt titta på innehåll utan att egentligen ta det till sig – någon som många undersökningar pekar på ofta är problemet på nätet.

Läs mer: Experters råd; annonsörer, betala inte för klick

Ja, det låter rätt svårt, men denna guide – “The Straightforward Guide to Engagement Advertising” (länk här) lovar hjälpa dig med detta.