Endast 8 medlemsstater är redo för GDPR

En rapport från EU visar att endast åtta av EU:s medlemsstater har fått sina nationella GDPR-dokument på plats. Bland de åtta medlemsstaterna finns givetvis Tyskland och Storbrittanien med, men även Sverige, Österrike, Kroatien, Irland, Holland och Slovakien. EU hotar med grova sanktioner mot de medlemsstater som nu släpar efter.

Idag ersätter den nya dataskyddsförordningen GDPR den gamla dataskyddslagen PUL, och inför det har företag och organisationer jobbat hårt för att hinna bli klara med sina interna processer för hur personuppgifter hanteras. Men den nya lagen gäller även myndigheter som också måste följa den nya lagen. Nu visar rapporter att endast åtta av medlemsstaterna har fått sina nationella policys och rutiner på plats.

Av de som släpar efter räknar bland annat Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Rumänien och Lettland med att bli klara till månadsskiftet maj/juni. Däremot ser det värre ut för länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Litauen, och Slovenien, som inte räknar med att bli klara förrän långt senare.

EUs justitiekommissionär, Věra Jourová, meddelade i förra veckan att EU kan komma att vidta legala åtgärder mot de medlemsländer som kraftigt missar slutdatumet för införandet av GDPR. Vad det innebär rent konkret återstår att se, men med tanke på att bötesbeloppet som mest uppgår till 4% av ett bolags omsättning kan man fundera på hur det ser ut om ett helt land ska bötfällas.

Nu återstår det att se vilka effekter GDPR kommer få på EU-medborgarnas dagliga liv. Våra mailboxar har fyllts at mail som uppdaterar oss om företags nya integritetspolicys, och förvirringen har bland annat varit stor kring om man måste be om samtycke för att skicka ut nyhetsbrev eller inte. Effekterna för företagen kommer nog inte bli riktigt tydliga förrän tidigast efter sommaren, men de första domarna lär dröja flera år, med tanke på att de olika myndigheterna som ska se till att GDPR efterlevs inte är helt överens kring hur lagen ska tolkas. Vi får med andra ord vänta ett tag med att få svar på våra frågor, och under tiden får vi fortsätta med våra liv, men med lite mer eftertanke kring hur vi delar personuppgifter.