En tredjedel tror att det är med flit som annonser syns bland omoraliskt innehåll

Mycket prat om Brand Safety och det finns skäl till det. Annonser som hamnar i obevakade kanaler kan dyka upp på allt från hatsajter, piratsajter, porr och annat. En ny studie avslöjar att konsumenter tror att annonserna hamnar där av strategiska skäl och att annonsören har full koll.

Studien genomfördes tillsammans med biltillverkaren BMW och en underhållningsplattform av MAGNA/CHEQ i syfte att mäta och kvantifiera resultatet av negativa annonsplaceringar. Studien omfattade 2000 konsumenter och kartlagde deras reaktioner när de blev exponerade till annonser som var i “unsafe content”, “brand-averse content” och “vertical-averse content” dvs innehåll som på något sätt var negativt som att kasta av någon från ett flygplan, mord, och att visa en läskannons i en artikel om diabetes.

Resultatet visar skrämmande siffror som att annonser i negativa miljöer har 2,8 gånger effekt på konsumenternas inställning till varumärket.

Här är några kommentarer från respondenterna:

“It seems manipulative.”
“I’d prefer a company that doesn’t use that kind of technique.”
“It’s disturbing that they are generating revenue through disaster.”
“Looks like they’re exploiting shock value.”

Två tredjedelar av respondenterna som innan de fick se exponeringen var redo att köpa ändrade sig och köpte från någon annan.

“Our joint research with CHEQ shows that most consumers believe there are no mistakes in advertising, meaning that if an ad runs next to violent and/or offensive content, for example, they assume the brand deliberately placed it there and is in some way endorsing the content. Brands need to be aware that blindly following a customer or chasing media price efficiency can have devastating effects on the long-term health of their brands.”

Här är flera resultat från när varumärken syns i fel miljöer:

4,5 gånger fler konsumenter anser att varumärket inte bryr sig om dem.
3 gånger fler konsumenter anser att varumärket inte har koll på sin omgivning eller dagsläget.
Varumärket tappar 7 gånger sitt värde i konsumentens ögon.
Hälften säger att de inte tänker rekommendera varumärket.

Här kan du läsa mer.