1 procent äger mer än resten av världen tillsammans

De rikaste 1 procenten har tillsammans mer tillgångar än övriga världen, världens 62 mest förmögna personer äger nu tillsammans lika mycket som hälften av världens befolkning. Nästan hälften av de väldigt rika är amerikaner, 17 av dem är européer, enligt en rapport från biståndsorganisationen Oxfam.

Enligt en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam är skatteflykt en central orsak till den växande ojämlikheten i världen. Ökningen mellan de fattiga och rika eskalerar snabbare än befarat.

Den helt nya rapporten från Oxfam visar att gapet mellan de extremt rika och de fattigaste i världen fortsätter att öka – till och med snabbare än vad organisationen hade förutspått i tidigare rapporter.

– Det är helt enkelt oacceptabelt att den fattigaste halvan av världen inte äger mera än en liten grupp superrika – de rikaste kan rymmas i en enda buss, säger Oxfams chef i Storbritannien, Mark Goldring.

Skatteflykt kostar otaliga afrikanska barn livet

En viktig orsak till att klyftan mellan de rika och fattiga växer är skatteflykt, enligt Oxfam. De allra rikaste har placerat uppskattningsvis 7,6 biljoner dollar i skatteparadis.

Närmare en tredjedel, 30 procent, av de afrikanska rikedomarna placerats i skatteparadis. Oxfam konstaterar att det kostar Afrika 14 miljarder dollar i förlorade skatteintäkter.

Man skulle kunde rädda livet på fyra miljoner barn årligen och betala lönerna för tillräckligt många lärare för att alla afrikanska barn kunde få gå i skola för den summan.

Åtminstone 200 av de ledande multinationella bolagen har ett konto i minst ett skatteparadis, berättar Oxfams internationella verksamhetsledare Winnie Byanima.

Allt större inkomstklyftor drabbar speciellt kvinnor

Trots att den extrema fattigdomen i världen halverades mellan åren 1990- 2010, så har medelinkomsten för de allra fattigaste (10 procent av världens befolkning) stigit med bara tre amerikanska dollar per år under de senaste 25 åren.

Enligt Oxfam är en det en tydlig trend att den andel av inkomsten som går till arbetare minskar. Det gäller både de rikaste och de fattigaste länderna i världen. Inkomstklyftan växer alltså ständigt mellan dem som tjänar mycket och dem som tjänar litet.

Det drabbar speciellt kvinnor, eftersom majoriteten av låginkomsttagarna i världen är kvinnor.

Oxfam till Davos-höjdarna: Stoppa skatteflykten

Oxfam publicerar sin rapport inför World Economic Forum i Davos i Schweiz. Där samlas årligen världens mäktigaste beslutsfattare inom näringsliv och politik till ett toppmöte.

Oxfam uppmanar världens ledare att stoppa skatteflykten, att öka investeringarna i den offentliga sektorn och att göra något för att öka låginkomsttagarnas inkomster.