En majoritet litar inte på marknadsundersökningar

En undersökning om undersökningar visar att över hälften (59 procent) tror att marknadsundersökningar görs av människor med pappersformulär på gatan. Vad som är värre är att 57 procent inte litar på den information de får från marknadsundersökarna.

Den internationella studien (“The Public Perception of Market Research and the Implications for the Future”) har intervjuat över 4500 deltagare i Storbritannien, USA och Tyskland av Research Now i samarbete med organisationen ESOMAR.

Utöver de ovan nämnda resultaten visar det sig att inte ens hälften av de som deltar i datorbaserade telefonundersökningar tycker att marknadsundersökningar hjälper företag göra bättre val och hela 60 procent tror om att det i stort sett handlar om att företag vill tjäna mer pengar snarare än något annat.

Läs mer: Olle F. förklarar: Marknadsundersökningar mot ständigt nya mål

Det visar sig dock att de som förhållandevis ofta deltar i marknadsundersökningar har en bättre syn på denna typ av forskning, och litar mer på industrin.

En av slutsatserna kan därmed vara att man behöver öka kunskapen om dessa undersökningar och att man har en tydlig etisk kod att följa, baserad på just ESOMAR:s etikguide.

I Sverige har också SMIF en klar roll att spela när det kommer till påverka den delen av branschen som inte följer de etiska riktlinjerna.