En långsam webbplats får också lägst prioritet

Facebook kommer inom kort ändra sin algoritm så att långsamma webbplatser får lägst prioritet i nyhetsflödet.
Facebook vill att användarnas upplevelse ska vara så smidig som möjligt. Härtill hör ju då inte långsamma webbplatser. Så om du har en webbplats som är lite seg är det dags att göra något åt saken, för annars försvinner du från nyhetsflödet.
Fast å andra sidan om du redan har lagt ned arbete i att snabba upp din webbplats så kommer du också att prioriteras i nyhetsflödet. Du blir en vinnare samtidigt som långsamma webbplatser blir förlorare.
“Factors such as the person’s current network connection and the general speed of the corresponding webpage will be considered. If signals indicate the webpage will load quickly, the link to that webpage might appear higher in your feed,” kommenterar Facebook ändringen.
> Här kan du läsa mer om detta