En femtedel av tiden går åt att hantera sociala medier på marknadsavdelningen

Om du tror att sociala medier hanteras med bara några klicka har du fel. Enligt en ny studie tar medier som Facebook, Instagram och Twitter 20 procent av tiden för marknadsavdelningen.

Vad det handlar om är både att skapa kampanjer i sociala medier samt att följa upp dem. En studie genomförd av Circle Research och B2B Marketing Magazine visar att 80 procent av de undersökta företagen arbetar löpande med att uppdatera sociala medier, som tar 20 procent av deras tid.

Det visar sig också i studien att 35 procent av företag betalar för att hålla koll på sociala medier som plattform. Medier som Twitter och Linkedin används av 90 procent av de tillfrågade och en stor del av det som händer på företagen publiceras där. Trots detta beskriver en tredjedel att det är ineffektivt arbete.

Studien frågade 105 företag inom B2B över hela världen.

“When putting together a content plan take the time to consider how you can get the very most from your content. Repurposing content to take advantage of the most effective social media platforms is a no-brainer – so highlight those killer stats in an infographic or video a chat with your CEO and make your content work harder!” förklarade Andrew Dalglish från Circle Research resultaten.