En effektiv API-strategi är en förutsättning för fortsatt utveckling

Mulesoft, som tillhandahåller den marknadsledande plattformen Anypoint Platform™ för att bygga applikationsnätverk, släpper idag rapporten 2020 Connectivity Benchmark Report som visar möjligheterna med digital transformation men även svårigheter som dagens företag upplever.

Rapporten visar att digital transformation är en allt viktigare strategisk fråga för företag. Samtidigt framkommer det att majoriteten (85 procent) upplever signifikanta fördröjningar i sina digitaliseringsprojekt – något som påverkar omsättningen, tid till marknaden och kundupplevelsen. Bland annat räknar nära 75 procent med att se en nedgång i omsättningen, inom 12 månader, om man inte kommer i mål med viktiga digitaliseringsprojekt.

Avsaknaden av integration mellan olika applikationer och system är en av de största orsakerna till dessa fördröjningar. Företag har i snitt 900 olika applikationer, men endast 28 procent av dessa är integrerade. Brist på integration förhindrar att man får en enhetlig bild av kunderna vilket leder till försämrade kundupplevelser och övergivna kundkorgar.

IT-chefer måste leda arbetet med en digital transformation, och grunden för detta är effektiva integrationer av såväl befintliga som nya system. En effektiv API-strategi är därför avgörande för att låsa upp företagets data och möjliggöra framgångsrika digitaliseringsprojekt, säger Simon Parmett, CEO på Mulesoft.

IT-avdelningen måste innovera snabbare och med färre resurser

IT-avdelningen, vilka ansvarar för att göra integrationer möjligt, lägger idag ungefär 70 procent av arbetstiden på att drifta alla system. Det betyder att endast 30 procent finns över till utveckling, innovation och integration. Dessutom ökar arbetsbelastningen på IT-systemen. Bara under 2019 ökade mängden data som systemen hanterade med hela 40 procent. Att hitta en fungerande lösning på sitt integrationsproblem är därför en viktig nyckel för att lyckas med viktiga digitaliseringsprojekt.

Företag måste använda API:er mer effektivt

Allt fler företag har börjat använda API:er för att knyta ihop sina olika applikationer. Trots att 80 procent av företagen börjat implementera API:er saknar de flesta en strategi för hur dessa ska fungera över hela företagets IT-struktur.

  • Hela 54% av företagen implementerar API:er på projektbasis, vilket leder till fler silos och försvårar återanvändningen av API:er på enheter.
  • Utöver IT-avdelningen finns tre viktiga roller som också har stora integrationsbehov: Företagsanalytiker, data scientists och kundtjänstpersonal. Att kunna använda, och återanvända, API:er ökar effektiviteten och minskar utvecklingskostnaderna även för dessa användare.
  • Hela 80 procent av företagen saknar en effektiv strategi för att dela API:er mellan olika enheter och mindre än hälften (42 procent) av implementerade API:er är möjliga att återanvända.
  • För företag som använder API:er på ett effektivt sätt finns det enorma fördelar, med både ökad produktivitet (54 procent) och ökad innovation (47 procent).

Att API:er är direkt affärskritiska avslöjas av att 31 procent av företagens omsättning kommer via API:er eller API-relaterade implementationer. Det är därför avgörande för företag med en digital verksamhet att öka såväl användningen som effektiviteten.

Vill du veta mer? Ladda ned den fullständiga rapporten här.

Metod
Undersökningen genomfördes online mellan oktober och november 2019 i samarbete med Vanson Bourne. Totalt intervjuades 800 IT-chefer från globala företag i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Holland, Australien, Singapore, Hong Kong och Japan.