En digital inblick hos en social media executive

Maria Gester arbetar som social media executive i en koncern besta?ende av fem bolag. Hon gillar Twitter ba?st, checkar alltid av sina sociala flo?den och bloggar om digital media.

Hej Maria – nu a?r vi nyfikna pa? vem du a?r och vad du arbetar med. Hur ser din arbetsdag ut??

Jag arbetar som Social Media Executive i en tech-koncern som besta?r av totalt fem bolag.? Huvudbolaget heter Susanne Birgersdotter Digital Media AB och de fyra underbolagen a?r? iGotcha AB, Stockholm App Lab, Inception och Digital Meerkat. Just nu jobbar jag mest med fo?retaget iGotcha, som snart ska lansera ett realtids-mobilspel som heter iGotcha ReVerse.? Jag frilansar a?ven som skribent och digital mediekonsult.

Min arbetsdag bo?rjar egentligen inte fo?rra?n klockan 09.00, na?r jag kommer till kontoret, men eftersom sociala medier aldrig sover sa? bo?rjar jag med att titta vad som ha?nt under natten redan na?r jag vaknar pa? morgonen vid fem-tiden. Jag pendlar till Stockholm fra?n Va?stera?s, sa? jag jobbar medan jag sitter pa? ta?get. Den tiden a?r perfekt att la?sa intressanta artiklar och leta content som a?r relevant att dela i va?ra digitala kanaler.

Na?r jag va?l kommer till kontoret bo?rjar jag med att svara pa? mail och eventuella kommentarer som kommit pa? de olika kontona jag sko?ter. Jag surfar a?ven in pa? va?ra webbsajter och ser till att de a?r uppe och fungerar. Sedan skapar jag content i ba?de text och bild och planerar na?r, var och hur det ska pushas ut.

Pa? ma?ndagar har jag mo?te med marknadschefen fo?r att ga? igenom vad som ska promotas under kommande vecka och vilket content som ska tas fram fo?r spelets digitala kanaler. Det kan ha blivit besta?mt na?got nytt jag beho?ver veta eller jag kanske beho?ver a?ndra na?got i den sociala medie-strategin.

Du bloggar mycket, hur la?nge har du gjort det och vad skriver du mest om??

Jag har bloggat under ma?nga a?r pa? olika bloggar som handlat om olika a?mnen. Under det senaste a?ret har jag bloggat pa? min egen sida mariagester.se om digital media. Jag a?r just nu a?ven ga?stskribent pa? Northside. Jag har ett driv fo?r att skriva och a?ven att la?ra mig nya saker, sa? bloggen a?r ett utma?rkt verktyg fo?r ba?da delarna.

Det a?r sa? la?tt att tipsa andra om hur man ska agera i sociala medier, ka?nner du sja?lv att du har mo?jlighet att jobba efter hur du la?r??

Jag fo?rso?ker alltid jobba som jag la?r. Men ibland finns kanske inte tiden fullt ut till att go?ra det na?r man har mycket att go?ra samtidigt. Det kan vara lite frustrerande, men det a?r bara att go?ra det ba?sta av situationen. Man la?r sig att prioritera det som a?r viktigast.

Jag brukar ofta prata om digitala utmaningar – vilken har varit din sto?rsta utmaning?? Den sto?rsta digitala utmaningen tycker jag definitivt a?r och har varit att ha koll pa? vilka tider och dagar ma?lgrupperna fo?r alla olika konton a?r aktiva. Jag har hand om ganska ma?nga och det ga?ller att fo?rso?ka anpassa efter varje enskilt konto.

Vilken social kanal gillar du ba?st privat och i jobbet? Vad a?r det som avgo?r dina val??

Twitter a?r favoriten ba?de privat och i jobbet. Det som avgo?r fo?r mig a?r att pa? Twitter kommer alla nyheter som a?r intressanta fo?r mig ut snabbt. Jag fo?redrar a?ven att kontakta support och kundtja?nst via Twitter fo?r de fo?retag som har det. Sa? la?nge de svarar snabbt, ska jag tilla?gga.

Ditt absolut ba?sta digitala tips??

Var personlig. Ingen vill fo?lja ett konto som ka?nns som en robot. Med det menar jag inte att jag tycker att till exempel tidsinsta?llda tweets a?r na?got da?ligt, utan mer att man ska variera sig och inte vara sa? stel.