En digital byteshandel växer fram

Enligt en global studie är konsumenter villiga att dela med sig av information om de kan räkna med att få något tillbaka.

63 procent av millenials (17–35 år) är villiga att dela sin personliga data i utbyte mot ökad personalisering, att jämföra med endast 46 procent av traditionalisterna (över 35 år).

Det är en digital byteshandel vi ser växa fram.

Samtidigt halkar Sverige efter. Endast 51 procent av de svenska företagen säger att de använder analysprogram jämfört med 65 procent globalt.

En stor del av informationen om konsumenterna finns redan idag, men är gömd i silos på marknads- eller säljplattformar, vilket gör det svårt för företagen att agera på den. Studien visar att det genomsnittliga företaget lagrar och hanterar kundinformation på sex olika ställen.

Här kan du läsa hela studien – global studie från Sitecore – och alla resultat:
VB-Regional-Reports-SW-WP-A4