Ingen TV-avgift bara för att du har en dator

En dator är att inte räkna som en tv-mottagare och ska därför inte beläggas med tv-avgift. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i dag.

Idag kom beslutet som många väntat på, att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare från Högsta förvaltningsdomstolen. Det betyder att Radiotjänst inte kan kräva en tv-avgift bara för att du äger en dator. Dock måste du som har en tv-mottagare fortsätta att betala avgiften.

En annan vinkling som Radiotjänst, med SVT i spetsen, försökt hävda är att webbsändningar är TV-sändningar och därför ska de avgiftsbeläggas. Men enligt domstolen ska inte webbsändningar leda till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”.

Vad vi kan förvänta oss nu är att SVT med sina tekniker tillsammans med Radiotjänst låser in sig i ett rum för att brainstorma fram en lösning där lagen återigen måste prövas, så att de kan fortsätta att samla in sina avgifter. Bara under 2013 drog Radiotjänst in 120 miljoner kronor extra sedan de börjat kräva datorägare på tv-avgift.