En bok för mellanchefer som alla borde läsa!

Förra veckan lanserades boken ”Uppdrag Mellanchef” skriven av Helena Källerman. Helena har ett långt förslutet inom svenskt näringsliv, bland annat som VD på Sweco och chef inom Läkare utan Gränser. Boken riktar sig till mellanchefer, men informationen i boken är sådan som alla egentligen borde läsa och ta till sig. Frågor som vilket mitt uppdrag är, vilka intressenterna är som jag behöver ta hänsyn till samt hur jag kommunicerar och informerar effektivt är onekligen frågor som berör alla.

Boken började som dagboksanteckningar i syfte att bearbeta och reflektera kring arbetet som chef. I diskussioner med andra chefer började hon utforska de krav och utmaningar som ställs på mellanchefer. Men med en uppsjö av ledarskapslitteratur på marknaden kan man fråga sig vilken plats den här boken fyller. ”Få böcker är skrivna av personer som är aktiva i sitt ledarskap idag. Oftast har de ett utifrånperspektiv, eller är skrivna i memoarform. Jag ville ge aktuella tips baserade på egna upplevelser.” säger Helena som även var med i boken ”Bortom Glastaket”.

Boken är indelad i sju kapitel, som vart och ett ger viktiga perspektiv på mellanchefens vardag. Kapitlen är till viss del baserade på varandra, och därför bör boken läsas i ordning snarare än att användas som ett uppslagsverk. Kapitlen är däremot fyllda av levande exempel och varje kapitel avslutad dessutom med intervjuer med framstående ledare inom svenskt näringsliv. Det gör att varje kapitel upplevs som lättillgängligt, samtidigt som du får goda insikter och handfasta tips på hur du som mellanchef kan förhålla sig i olika situationer.

Att vara mellanchef är däremot ingen lätt uppgift; du kan inte vara operativt aktiv, eftersom du då rundar de chefer du har under dig. Du kan heller inte vara allt för strategisk eftersom du då riskerar att tappa kontakten med verkligheten och det uppdrag du har att lösa. Att befinna sig i spänningsfältet mellan operativ kontakt och strategiskt förhållningssätt är en utmaning som dessutom konstant behöver finkalibreras. I vissa möten krävs mer strategi, medan andra kräver mer operativt förhållningssätt. Och när mellanchefens huvudsakliga arbetsverktyg är just olika möten så kan det betyda flera omställningar under en vanlig arbetsdag.

Det viktigaste att ha ordning på, enligt Helena, är dock vad ditt uppdrag är. Förhoppningsvis är detta något som din chef varit tydlig med i samband med att du fick tjänsten. I flera fall är det däremot upp till dig att komma med förslag på vad som behöver göras på din avdelning för att nå målen. Du får i vissa fall helt fria händer att själv forma ditt uppdrag, och vad är det då du behöver ta hänsyn till? Denna och flera andra frågor kring uppdraget menar Helena att du behöver få besvarade innan du ger dig i kast med att arbeta. Annars finns risken att du bränner ut både dig själv och din avdelning i strävan efter mål som inte ligger i linje med övriga verksamhetens.

En viktig fråga kvarstår dock: Kan vem som helst bli chef? Helena menar att vem som helst kan bli chef, eftersom det är en position. De flesta kan dessutom lära sig det som krävs för att bli en ledare. Men för att bli en bra ledare krävs ett intresse för kommunikation och en nyfikenhet på människor i sin omgivning. Först då kan du, genom övning och erfarenhet, lära dig de förmågor som krävs för att kunna leda människor på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Du behöver helt enkelt tycka om och vilja förstå människor och vad som driver dem för att utvecklas till en duktig ledare.