En bok för alla marknadsförare

Ledande experter inom marknadsföring/kommunikation gillar när Olle F. Ringenson förklarar hur det blev som det blev och hur det kan gå framöver om inte marknadsförarna skärper både kunskaper och insikt.

Marknadsföring inifrån är en unik, mångfacetterad resa genom decennierna med hjälp av Olles insikter inom företagande marknadsföring, kommunikation. För att bara nämna något. Mycket läsvärd.

– Göran Larsson, f.d. VD Young & Rubicam, Geneve

Här kan du läsa mer.

Ett smakprov ur Marknadsföring inifrån, sid 58.

Mysteriet med kanelcylindrarna
Vem var den okände dr Bröstmeier? Och varför fick vi aldrig smaka på hans goda kanelcylindrar? Det var ett mysterium som förbluffade svenska folket i mitten av 1960-talet.

Jag arbetade på annonsbyrån Ervaco, som bl a hade Premiärkaffe som kund. Ett lärorikt olycksfall inträffade när den kollega som skötte reklamen för Premiärkaffe bokade in en affisch- kampanj med stora bilder av en förtjust Povel Ramel . Texten var något tvetydig: ”Jag har två laster – och den andra är Premiärkaffe”.

Problemet var att ingen från Ervaco hade bett om tillstånd av Povel eller Knäppupps reklamchef Stig Wallgren. Stig Wallgren hörde snart av sig, han lät irriterad. Men det blev inget miljon- krav som följde. I stället lämnade Wallgren över en liten enspaltig annons, som han begärde att Ervaco skulle införa i ledande dagstidningar utan att ange avsändare till en kostnad av 10.000 kronor. Hans förklaring var att Povel och han hade diskuterat reklamens makt och nu ville de – i forskningens intresse – ta reda på vad en liten annons kunde åstadkomma. Svaret blev förvirring. Enspaltarens text minns de flesta som var med på den tiden: PRÖVA DR BRÖSTMEIERS KANELCYLINDRAR. TY DE ÄRO GODA.

Hade produkten funnits ute i marknaden, så hade den blivit en storsäljare.”