En av sju har fortfarande ingen plan för GDPR

Trots att det bara är månader bort har en av sju marknadsförare ingen plan för hur de ska hantera GDPR. Tur för er att vi har ett webinar om detta i nästa vecka.
Nära hälften av tillfrågade marknadsförare (56 procent) anser att deras företag har koll på det här om GDPR och är på väg att anpassa sig till den nya lagen, enligt en undersökning genomförd av Direct Marketing Association (DMA).
Men det är fortfarande 17 procent som berättar att de inte ens är nära att ha en klar plan och blir GDPR-redo.
42 procent säger att deras företag är “väldigt påverkad” av GDPR och 22 procent anser sig “extremt påverkad”.
65 procent säger att GDPR kommer att hindra dem från att marknadsföra sina produkter och tjänster trots att de ser värdet av den nya lagen – 39 procent ser att den kan hjälpa dem att möta kundernas behov på ett bättre sätt.
“The GDPR is a watershed moment for organisations to make data protection a core brand value, placing respect for privacy at the heart of their brand proposition. We should use the new laws as a catalyst to transform the way we speak to customers, making every engagement human-centric. This will enable organisations to build trusted, authentic and transparent relationships with their customers,” kommenterar Chris Combemale från DMA.