En av fyra har gått över till onlinehandel permanent

E ny stor undersökning från dataanalysföretaget SAS Institute visar att en av fyra har gått över till onlinehandel permanent som en effekt av pandemin.

Bland annat kan man se att en majoritet av kunderna inom detaljhandeln (87 procent) anser att shoppingupplevelser har förbättrats under pandemin. Undersökningen visar också att det finns en ökad vilja att dela med sig av personuppgifter. Eftersom konsumenter lätt kan tänka sig att byta butik och handelsplats om de tror att de kan få en bättre upplevelse någon annanstans måste återförsäljare vara bra på att förstå sina kunder och anpassa sina erbjudanden.

Vidare visar undersökningen att cirka 14 procent av de svenska respondenterna började att använda en digital tjänst för första gången under pandemin. För dagligvaru- och livsmedelsföretag var andelen högre, där 16 procent bytte till e-handel för första gången.

Skiftet är långt ifrån tillfälligt. 26 procent har för avsikt att fortsätta använda onlinetjänster permanent istället för handel i fysisk butik, och 22 procent planerar att använda en mix av tjänster online och i fysiska butiker.

Kunder som upplever förbättrade tjänster online – till exempel bättre användarvänlighet, mer riktade erbjudanden och en snabbare och effektivare tjänst – ser fördelar med att dela sina personuppgifter. Sammantaget är kunderna mer positiva till att dela med sig av sina personuppgifter för att få en bättre upplevelse. Här ligger ett stort ansvar på butiker och handelsplatser att använda personuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt genom att ge en relevant upplevelse samtidigt som man skyddar den personliga integriteten.

En annan intressant slutsats från undersökningen är att 58 procent av svenska kunderna vill ditcha en leverantör ett företag efter 1-2 dåliga upplevelser när man ska shoppa, vilket innebär att svenska kunder är bland de mest kräsna av de undersökta länderna – och som förväntar sig bra upplevelser när man handlar online.