En av fyra chefer baserar idag strategiska affärsbeslut på magkänsla

Vad förutspår Europas näringslivs beslutsfattare för framtidens företag? Är AI och dataanalys bara en trend som kommer att passera eller kommer denna teknik och metod att revolutionera hela affärsvärlden?

Bisnodes nya rapport ”Dags att trappa upp!”, som genomförts av Kairos Future visar att hela 38 procent av respondenterna tror att de inte kommer ha någon affärsverksamhet år 2030, om de inte förbinder sig till att arbeta datadrivet. År 2030 är också det år, då 33 procent tror att de kommer ha en AI-medarbetare i företagets ledningsgrupp.

Befintlig kunskap

Kunskapen hos näringslivets beslutsfattare varierar och undersökningen visar att det finns en korrelationen mellan mognadsgrad, ambition och resultat samt ledningsgruppens kunskap. Enligt undersökningen kan endast 35  procent beskriva vad big data betyder och 51  procent vet vad digitalisering står för. Tre av tio har också svårt att förstå på vilket sätt IoT kan förändra deras bransch och affärsmodell.

Rapporten visar tydligt att företagsledningen måste arbeta med kompetensutveckling för att avancera i sin datamognad. De behöver inte bli data scientists men förståelsen för affärsvärdet och vad som är möjligt är starkt kopplad till framgången. Lägg fokus på ditt företags affär samt på vilket sätt data och analys kan hjälpa dig att utveckla just din verksamhet, säger Rikard Candell, Director Group Analytics.på Bisnode.

Tre utmaningar när det gäller att bli mer datadriven

Resursallokering – investeringar i dataanalysfunktioner fördelas ojämnt mellan olika avdelningar och affärsfunktioner. Inom IT-avdelningar (34 procent) tenderar man att överinvestera medan man underinvesterar i stödfunktioner såsom marknadsföring (13 procent) och försäljning (14 procent).

Företagskultur – att ha en företagskultur som förespråkar en datadriven strategi 21 procent.

Datalagring – intern data oftast är svår att ta fram i och med att den är förvarad i silos 37 procent.

Rikard Candell förklarar:

Kompetens och kunskap är vitalt för att kunna allokera resurser på rätt sätt. Att resurserna idag är ojämnt fördelade tror jag handlar om att investeringar i dataanalysfunktioner ofta är IT-avdelningars ansvar, då de har störst kompetens inom området. Det är kunskapsgapet mellan de olika avdelningar som påverkar hur investeringar i dataanalysfunktioner fördelas.

Rädslor inför att bli mer datadriven

Brist på kunskap och otillräckliga processer för att stödja utnyttjandet av interna och externa data håller näringslivets beslutsfattare vakna på natten och 47 % av de tillfrågade uppger att de inte har den kunskap som behövs för att bli mer datadriven. Ett annat problem, som 35 % påpekar, är att det inte finns tillräckligt med personal för att kunna hantera övergången till att bli mer datadriven.

Här kan du läsa mer och ladda ner hela rapporten.