Employer branding: Så kan du arbeta med företagets digitala aktiviteter

Idag är det en hel del arbetsgivare som arbetar med employer branding, men det är bara ett fåtal som följer upp ordentligt. Trots att det inte är speciellt svårt väljer alltså många att inte göra det trots att det idag pratas så mycket om vikten av att analysera och följa upp allt digitalt arbete på företaget.

Företagets varumärken handlar inte bara om vanlig klassisk marknadsföring i form av annonser och kampanjer. Det är inte bara marknadsavdelningen som bör göra jobbet idag utan även säljare och HR-personal. Vad just HR kan arbeta med är att bygga varumärket så att företaget blir en mer attraktiv arbetsplats så att fler söker jobben i företagets rekryteringskampanjer.

Varumärken byggs av summan av många olika kanaler och budskap. Självklart är medarbetarna viktiga ambassadörer och därför kan det vara smart att införa en policy som skapar enhetlighet kring hur medarbetarna uttrycker sig gällande företagets varumärke i sociala medier. En annan aspekt är även att företaget ser till att medarbetarnas profiler på LinkedIn är uppdaterade och professionella.

Allt fler företag väljer att investera i digitala rekryteringskampanjer och employer branding kampanjer via sociala medier. Precis som med klassiska marknadsföringskampanjer är det ofta man ser att kampanjer lanserats utan tydliga mål, målgruppsanalys eller syfte. Detta är självklart av största vikt för att kampanjen ska bli lyckad, men många tycker det är lockande att snabbt slänga ihop något och tuta och köra. Men man hamnar direkt i fällan.

Analys och uppföljning är lika viktigt som förarbetet man gör inför en kampanj. Sen måste man veta vad det är man vill följa upp, det ska man ha bestämt redan från början. Tar man in all data från en kampanj kan det bli väldigt mycket siffror som blir så övermäktigt att man istället struntar helt i att titta på dem. Kampanjanalysen skiljer sig åt beroende på om syftet är att rekrytera nya medarbetare eller stärka varumärket. Det säger sig själv att det är lättare att mäta resultatet i form av antalet klicks och ansökningar i samband med en rekryteringskampanj, men pratar man bara mätning av hur varumärket har stärkts eller inte är det svårare att fånga upp resultatet i en analys.

Man får istället fokusera och titta på hur ofta varumärket omnämns digitalt, till exempel i sociala medier, bloggar och nyhetssidor. Det finns idag bra verktyg som är specialiserade på just detta och som mäter sk sentiment, känsla och ton på texter. Med hjälp av detta kan man se om folk pratar positivt, neutralt eller negativt före, under och efter en kampanj och därmed se om kampanjen gett det utslag man förväntat sig.

Google Analytics är ett väldigt bra och användbart verktyg för att mäta statistik till hemsidan, det är ett gratis verktyg som kan leverera detaljerad data på hur många klicks en kampanj levererat och också ge data ner på detaljnivå. Det kräver lite tid att sätta sig in i verktyget, men tar man sig den tiden har man vunnit mycket.

Så ta en funderare hur ni arbetar med employer branding i era digitala kanaler idag, om det är något ni skulle vilja göra och hur ni i så fall ska lägga upp det. En väl genomtänkt kampanj har större potential att generera bra data för uppföljning än en kampanj som bara har slängts ihop för att det kändes bra just då.