Emotionell varumärkesanalys – nya trenden för marknadsförarna

Varje företag har ett behov att veta vad deras varumärke egentligen är och står för. Ytterst handlar det om att förstå vad det är som gör att konsumenten överväger att välja deras märke, butikskedja eller produkt. Nu spås emotionell marknadsföring bli nya trenden.
För att förstå köp behöver marknadsförarna kunskap om vilka emotioner som finns kring deras varumärken. Ett varumärke består ju av ett antal olika känslor, attityder och tankar som konsumenterna kopplar till produkten eller företaget. Kärnfrågan är vad konsumenterna egentligen upplever att varumärkena har för fördelar/nackdelar – och vad som skiljer dem från varandra. Är det egna varumärkesinnehållet tillräckligt emotionellt, positivt, tydligt och särskiljande?
För att öka möjligheten att ingå bland de produkter som konsumenten överväger att köpa, behöver marknadsförarna förstå de spontana varumärkesassociationerna kring sina märken. Dessa är så pass starka att de har etsat sig fast i långtidsminnet hos människor. Det är varumärkesassociationer som konsumenterna pratar om och sprider om varumärkena – bland vänner och bekanta, på middagar etc. Associationerna kan vara både funktionella och emotionella. Men vilka är de?
En aktör som arbetar med smart insamling av spontana varumärkesuppfattningar och emotionell innehållsanalys är Brand Discovery. Företaget kan på ett prisvärt sätt samla in och kvantifiera tusentals spontana varumärkesuppfattningar. Resultatet blir intressanta image-rapporter med nyckeltal som beskriver hur konsumenterna uppfattar dem. Stora mängder kvalitativ data om varumärken stöps om till kvantifierade resultat över det upplevda varumärkesinnehållet – som ett komplement till varumärkestracking.
Nu lanseras emotionell marknadsföring som en av de viktiga trenderna för att lyckas 2016 och framåt. Varumärkesforskningen har på senare år uppmärksammat varumärkesassociationer och framför allt de emotionella associationernas betydelse vid valet av märke eller produkt. De multinationella företagen är redan på trenden och jobbar idag i större grad än tidigare med emotioner, för att få konsumenter att känna samhörighet med deras produkter. Volvo Cars är ett exempel. Pumpers ett annat.
Är associationen modern bra att äga?
Övergripande handlar det om att förknippas med rätt sorts associationer. Men är exempelvis associationen ”svenskt” bättre att associeras med och kommunicera – än associationerna kvalité eller modern? Detta skiljer sig naturligtvis mellan olika branscher. Och det gäller att förknippas med rätt associationer – de som ger ökade försäljningssiffror.
 
Den senaste 10-årsperioden är analystrenden enligt trendspanarna att vi gått från Big Data till Smart Data och nu går vi mot Emotional data.
Här är Brand Discoverys fem heta tips för att lyckas stärka sitt varumärke:
1. Sträva efter att förstå vilka image-associationer som driver din kategori
2. Förstå innehållet och imagen för ditt eget företag, varumärke eller produkt
3. Ta position på den image som ger dig konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter
4. Var konsekvent och uthållig i kommunikationen – att bygga eller förändra image tar tid
5. Följ upp årsvis och justera eftersom

Anders-Fahrlin

Kontakta Anders på Brand Discovery