Emmybelönat nyhetsankare ska hjälpa Facebook med nyheterna

Nyhetsankaret Campbell Brown som tidigare arbetat på CNN och NBC har nu rekryterats till Facebooks nyhetsövervakande team. Målet är att putsa på förhållandet till etablerade nyhetsmedier, och på så sätt minska antalet fejknyheter på plattformen.
Facebook har fått kritik för sitt sätt att hantera sättet nyheter sprids på plattformen, inte minst under den gångna höstens presidentval i USA. Fejknyheter har spridits i stort sett ostört, och har enligt vissa även varit med och påverkat valets utgång.
Samtidigt så har Facebook fortsatt vägrat kalla sig själva för medieföretag, trots att undersökningar visat på att man blivit den främsta nyhetskällan för många  – inte minst unga. Kritiken har också varit hård från traditionella medier, som menar på att man inte tar sitt ansvar.
Läs mer: Facebook kan få böta miljonbelopp om man inte tar bort falska nyheter
Nu hoppas Facebook att man kan bättra på förhållandet till de etablerade medierna, när man rekryterar det erfarna ankaret Campbell Brown, skriver bland andra New York Times.
Brown annonserade nyheten på sin facebooksida, där hon bland annat skriver att hon kommer jobba med Facebooks “partners för att hjälpa dem förstå hur Facebook kan öka räckvidden av deras journalistiska arbete, och öka värdet på deras affärsverksamhet”.
Hon skriver också att vi just nu “ser en massiv förändring äga rum i nyhetsbranschen – både på sättet som folk konsumerar nyheter och i sättet som reportrar sprider dem”. Facebook har en stor del i detta, menar Brown, som skriver att “förändringen innebär enorma utmaningar för journalister, men också stora möjligheter”.
Kommer detta räcka för att putsa på Facebooks något skamfilade rykte när det kommer till journalism?