Elon Musk: Robotarna tar över och alla får medborgarlön

Automationen ökar och robotar klarar av fler och fler arbetsuppgifter i dagens värld. Vi på dagensanalys.se har tidigare skrivit om hur många jobb kommer att försvinna och att framtidens arbetsmarknad kommer att se mycket annorlunda ut. I en intervju med CNBC nyligen sa Elon Musk att i takt med att maskiner tar över allt fler jobb kommer människors inkomster också att förändras.

Det var i samband med en diskussion kring förarlösa bilar, och på sikt förarlösa lastbilstransporter, som Musk ledde in samtalet på inkomster. ”Det finns en ganska stor chans att vi får en universell basinkomst, eller något liknande, till följd av automation.”

Läs även: Robotarna tar över – effekterna ställer stora krav på oss människor

Musk fortsätter beskriva att det samtidigt öppnar upp möjligheter för människor att arbeta med mer komplexa eller intressanta uppgifter. När personer inte behöver gå till ett jobb för att förtjäna sitt uppehälle finns mer fritid och möjligheter att ägna sig åt personliga intressen och hobbyprojekt på en helt ny skala.

Dock lyfter han även frågan om artificiell intelligens (AI) som han menar kan vara det största hotet mot mänskligheten. Han likställer det med att åkalla en demon, och sedan tro att vi kan kontrollera den. Att utveckla AI utan ordentliga kontroller menar han kan vara oerhört dumdristigt och ett hot mot vår existens. Samtidigt kan vi inte ducka för att det är något som håller på att utvecklas på många håll runt om i världen. Sannolikt kommer vi behöva hitta nya sätt att förhålla oss till såväl varandra som till AI inom en snar framtid.

Läs även: Så tror vi att jobben kommer påverkas av artificiell intelligens

 

Samtidigt för automationen och AI med sig en hel del nya fördelar. Det reducerar riskerna i trafiken då en dator inte riskerar att somna eller har uppmärksamheten riktad åt fel håll. Musk menar exempelvis att de nya autopiloter som nu installeras i samtliga Teslabilar kommer vara 10 gånger säkrare än en människa någonsin kan vara. Frågan är ju bara om vi som människor litar på det?

Många är de filmer som lyft frågan om AI, och de potentiella skräckscenarion som det för med sig. Matrix, Terminator, I Robot, Avengers – Age of Ultron, listan kan göras lång. Men på ett eller annat sätt behöver vi människor i framtiden hitta ett sätt att leva i symbios med ett digitalt superintellekt, för vi kommer nog att vara där fortare än vi anar.