Ello blir ett Publikt Förmånsbolag

Det “hypade” sociala nätverket Ello.Co har ändrat sin bolagsform till att bli ett “Publikt Förmånsbolag” (Public Benefit Corporation).

Ett “Publikt Förmånsbolag” ska frivilligt uppfylla högre krav på verksamhetsändamål, ansvarsskyldighet och öppenhet. Företaget ska: 1) ha en företagskultur i syfte att skapa en väsentlig positiv inverkan på samhälle och miljö. 2) är skyldiga att beakta effekterna av deras beslut, inte bara om aktieägarna utan även om arbetare, samhälle och miljö. och 3) är skyldiga att göra tillgänglig för allmänheten en årlig nytto rapport som bedömer företagets övergripande sociala och miljömässiga resultat gentemot tredje man (kvinna).

I Ello’s fall (vilken härlig svengelska då man omedelbart tänker på ett känt postorderföretag), så innebär detta specifikt att Ello inte ska i vinstsyfte:

1. Sälja användarspecifika data till en tredje part.

2. Ingå avtal för att visa betald reklam på uppdrag av en tredje part; och

3. I händelse av ett förvärv eller överlåtelse kräva att det förvärvande företaget antar dessa krav avseende driften av Ello och dess tillgångar.

Det här är verkligen en spännande utveckling i många avseenden. Dels, kommer Ello kunna utmana Facebook/Linkedin? Dels, är detta en bolagsform vi kommer att se mer av? Vad kommer härnäst?

Artikeln är skriven av

Lennart Svanberg2

Lennart Svanberg
Senior Internet Specialist
www.IIHNordic.se