Elisabeth Trotzig och Annika Edetun Lahtinen invalda i Sveriges Marknadsförbunds styrelse

Elisabeth Trotzig och Annika Edetun Lahtinen har blivit invalda i styrelsen för Sveriges Marknadsförbund under dess årsmöte.

Elisabeth är jurist och Sveriges Reklamombudsman. Annika är Ordförande i Marknadsföreningen i Eskilstuna och projektledare hos Eskilstuna kommun.

– Sveriges Marknadsförbunds valnämnd har gjort ett jättebra arbete. De har gjort sin research noggrant och har arbetat aktivt med frågan om vilka styrelsekompetenser som efterfrågas för att kunna fortsätta med att tillgodose vår medlemskår med den kompetensutveckling Sveriges Marknadsförbund står för. Det är viktigt att vi är i framkant och ser till att våra medlemmar är väl rustade för framtiden, säger Francesca O’Brien Apelgren, vd för Sveriges Marknadsförbund och Marknadsföreningen i Stockholm.

Sveriges Marknadsförbund består idag av 29 lokala marknadsföreningar och cirka 800 företag. Totalt är cirka 10 000 marknadsförare i Sverige medlemmar.

Övriga styrelseledamöter i Sveriges Marknadsförbund är:

Ordförande: Peter Nyström, VD Opem-Konsult AB
Ledamot: Eva-Karin Dahl, Vd Homemaid
Ledamot: Helene Jansbo, Marknads- och Kommunikationschef, Solidar
Ledamot: Magnus Söderlund, Professor, Handelshögskolan i Stockholm