Egna vägens ledarskap – Ett uppslagsverk för alla typer av ledare

Är du ny i rollen som chef, eller har du redan många års erfarenhet av att leda människor och organisationer? Oavsett vilket så inser du säkert vikten av att utveckla dig i ditt ledarskap. Det finns ju alltid områden att förbättra, och nya situationer att bemästra. Men var är det då lämpligt att börja?

Det finns många utbildningar att gå och böcker att läsa, men en stor utmaning är ofta att anpassa lärdomarna efter din egen situation. En person som uppmärksammat detta är Jan Lundberg, som ville hitta enkla principer för att omsätta ledarskapsteorier i praktisk handling.

Baserat på sina många års erfarenheter som kock, chef, ledare och ledarskapsutvecklare började Jan jobba på att sätta ihop sitt eget recept för framgång som ledare. Resultatet blev boken ”Egna vägens ledarskap” – en bok för alla som vill utveckla sitt ledarskap.

Men är tankarna hos en kock applicerbara på digitala branscher? Min uppfattning är att de är det. En kock måste nämligen, precis som en marknadschef, få teamet att arbeta tillsammans snabbt och effektivt med ett minimum av misstag. Individerna behöver motiveras, målsättningen behöver vara tydlig och hundratals små problem behöver lösas varje dag. Att vara ledare innebär att hantera många olika typer av situationer och personer oavsett vilken bransch du är i.

Boken är tänkt lite som ett uppslagsverk där du som läsare kan slå upp en sida och se om det som står där är något du själv känner att du behöver jobba med just nu. ”Du måste börja jobba där du själv är, därför finns det ingen ordning eller kronologi i boken som du behöver förhålla dig till” säger Jan som själv tyckte det var svårt att försöka jobba efter utvecklingsplaner i andra ledarskapsböcker. De verkade aldrig riktigt vara där han var i sin utveckling. Resultatet blev att planerna lades på hyllan och den där utvecklingen blev inte som han tänkt sig.

Tankarna i boken är inte revolutionerande, vi har länge vetat vad som är viktigt för att lyckas i rollen som ledare. Men det är metaforerna som gör att den här boken tilltalar mig. När Jan beskriver hur livet snurrar på till det till slut känns som du sitter i en torktumlare och önskar att du kunde hitta stopp-knappen; då kan jag känna igen mig och börja använda principerna i min egen situation. Plötsligt är det jag som äger min egen utveckling istället för att boken berättar vad jag ska göra härnäst.

En annan aspekt som tilltalar mig är att boken inte ger några absoluta svar. Boken ger istället verktyg för att kunna hitta de svar du behöver. En lösning passar nämligen som bekant inte för alla, utan allas förutsättningar ser olika ut. För att hitta en ledarstil som passar både dig och din organisation behöver du därför prova dig fram. Den här boken hjälper dig att öka din ”kognitiva spänst”, din förmåga att tänka lite längre utanför boxen och hitta nya vägar.

Men hur vet du då vad som faktiskt fungerar när du provar mig fram. I många digitala företag finns en otålighet kring att leverera resultat. Det är här som din egen tid för reflektion kommer in. Jan menar att självreflektion är grunden i allt gott ledarskap. Att fundera på vem du är och vad ditt beteende får för konsekvenser bör du göra minst en timme varje vecka. ”Men den enda timmen kommer att göra mycket för dig som ledare” säger Jan. Genom att strukturerat reflektera ger du dig själv möjlighet att se vilka aktiviteter som påverkar dig och organisationen i rätt riktning.

Boken lanseras idag på Liber förlag, och jag hoppas att du som ger boken en chans kan hitta sätt att utveckla och förnya ditt ledarskap. Men kom ihåg att ansvaret för att utveckla ditt ledarskap ligger på dig. Det är du som avgör vad för ledare du vill vara, och vilka vägar du vill ta. Eller som Jan säger på första sidan i boken: ”Ett ledarskap är alltid en individuell resa för ledaren. Han eller hon måste börja med sig själv. Det är där förnyelsen ligger.”