Efter bara några minuter vet Disney om du gillar hela filmen eller inte

Även filmskaparna på Disney håller på och utvecklar artificiell intelligens. Den här gången handlar det om analys och hur nöjd en tittare är med filmen.
Enligt Disney har den här tekniken – som kallas Factorized Variational Autoencoders eller FVAE – redan slagit ut andra tekniker för att bedöma hur väl filmen gått hem hos publiken.
Efter bara några minuter kan analysmodellen förutsäga hur dina ansiktsuttryck kommer att vara under resten av filmen. Och eftersom det är AI är modellen självlärande i att förstå olika uttryck som sedan används i att analysera hur nöjd publiken är.
“We are all awash in data, so it is critical to find techniques that discover patterns automatically. Our research shows that deep learning techniques, which use neural networks and have revolutionized the field of artificial intelligence, are effective at reducing data while capturing its hidden patterns,” förklarar Markus Gross från Disney Research.