Efter bara ett halvår använder över 70 procent av publicisterna ads.txt

IAB publicerade i juni 2017 verktyget Ads.txt, en enkel textfil som listar de säljare som är auktoriserade att saluföra publicistens annonsplatser. Att det efter bara ett halvår anammats av över 70 procent av publicister globalt sett tyder på att detta var ett mycket efterlängtat verktyg som dessutom inte krävde några stora omorganisationer för att kunna implementeras.

Läs även: Så fungerar ads.txt som ska stoppa annonsfusket

Det är adtech-företaget Adform som undersökt hur många publicister som anammat Ads-txt, och det visar sig att i USA har hela 82 procent infört den lilla textfilen i sina system. Globalt sett har 70 procent anammat filen, vilket enligt ett blogginlägg från Adform innebär att verktyget nått kritisk massa. I Norden har 73 procent av publicisterna infört ads.txt, en ökning från 31 procent i oktober.

Förhoppningsvis kan den stora mängden företag som nu använder sig av verktyget hjälpa till att stävja delar av problemet med annonsfusk och säljare som tjänar pengar på att sälja annonsplatser som inte existerar. Detta har nämligen varit ett stort problem, som flera stora publicister försökt komma åt. Men med det stora antalet aktörer i den programmatiska annonshandeln är det svårt att komma åt enskilda aktörer. Där hjälper ads.txt till att sortera bort oseriösa säljare, vilket gynnar alla parter i transaktionen.