Effektivisera annonseringen med fler retargetingaktörer

Retargeting har visat sig vara en framgångsrik och effektiv teknik vid annonsering. Men en vanlig föreställning är att användandet av fler aktörer samtidigt leder till högre kostnader och sämre resultat. Detta är en myt. Faktum är att det är precis tvärtom – ju fler retargetingaktörer som används desto bättre. RTB House förklarar varför det är fördelaktigt att använda sig av flera olika spelare samtidigt och hur det främjar affären.

Med digitaliseringens frammarsch är effektivitet och prestanda de viktigaste aspekterna för de flesta marknadsförare. Då e-handeln gjort det möjligt att shoppa var som helst och när som helst slåss de om konsumenternas uppmärksamhet, dygnet runt. I och med dess effektivitet har retargeting kommit att bli en mycket populär teknik bland landets annonsörer. Men när det kommer till nyttjandet av retargetingteknik är det många som är rädda för att använda sig av flera aktörer samtidigt. En oro som är helt och hållet onödig.

Många har en föreställning om att flera leverantörer skulle leda till ett sämre utfall eller högre kostnader. Missförståndet handlar om en felaktig tro om att de två aktörerna kommer att buda mot varandra och konkurrera om samma kunder och användare. Faktum är att fler retargetingaktörer säkerställer en bredare räckvidd, större träffyta och en minskad risk för att gå miste om kunder, säger Karolina Klijer, Business Development Manager Nordics på RTB House.

Olika teknik för olika utfall

Marknadsförare gör ofta misstaget att anta att all retargetingteknik är av samma slag. Men alla aktörer utvecklar sin teknik på olika sätt och använder sig av egna unika tekniker och algoritmer. Det innebär att de olika aktörerna genererar olika resultat och kan därför komplettera varandra. Ett retargetingföretag kan exempelvis utvärdera användare med unika kriterier, medan ett annat företag kan använda andra djupinlärningsalgoritmer som istället fokuserar på att anpassa annonsmaterialet.

Med hjälp av ett målinriktat tillvägagångssätt kan en andra leverantör alltså fylla luckorna där en första leverantör kan ha missat potentiella kunder.

Därför bör du använda dig av flera retargetingaktörer samtidigt:

• Du når fler i din målgrupp och minskar risken för missade köp.
• Konkurrensen mellan två olika aktörer tvingar varje aktör att anstränga sig extra
mycket, vilket leder till ett bättre resultat.
• Konkurrensen pressar priserna.
• Konkurrensen ger kunden ett bredare urval.
• Retargetingaktörer kan ha olika expertis och specialistområden och kan komplettera
varandra.