Effekten av internet leder ibland till något sämre