EasyJet tar till AI för att nå fler kunder

Lågprisbolag behöver inte betyda ogenomtänkt. EasyJet utser en Head of Data Science för att kunna blicka framåt och upptäcka kundernas önskemål innan de själva gjort det.

Alberto Rey-Villaverde, den nye datavetenskapsmannen, förklarar att flygbranschen traditionellt analyserar data genom att blicka bakåt och försöka dra slutsatser av det som redan hänt. Hans uppgift är att ta hjälp av artificiell intelligens, för att kunna förutsäga framtida trender och önskemål. Till sin hjälp har han enorma mängder av jämförbar data; EasyJet flyger bara kortare sträckor, alltid med samma flygplanstyp och alla bokningar görs på bolagets egen hemsida.

När får vi se en Data Scientist på SAS eller Norwegian?

Läs mer: hela pressmeddelandet från EasyJet.