Early adopters ser redan fördelar med sin digitalisering

Dassault Systèmes anlitade CREATE-Research för att kartlägga synen på digital transformation och dess framtida möjligheter hos mer än 450 ledande befattningshavare inom kapital- och förmögenhetsförvaltning. Undersökningen avslöjar att kapital- och förmögenhetsförvaltare har ett försiktigt förhållningssätt till digitaliseringen samtidigt som de förväntar sig en delvis eller total förändring av branschen inom det närmaste decenniet.
Personer och företag som tidigt tagit till sig digitala möjligheter, så kallade early adopters, meddelar att de redan erhållit konkurrenskraftiga fördelar och ökad kundnöjdhet.
Undersökningen, som beskrivs utförligt i rapporten “Digitization of asset and wealth management: promise and pitfalls”, analyserar drivkrafterna bakom digitaliseringen, hur väl marknaden anpassat sig hittills och de faktorer som främjar och försvårar. Undersökningen kartlägger även förändringen i branschen, dess framgångsfaktorer och fördelar.
Resultaten från undersökningen visar att:
• Tilltagande kostnader, vikten av avgifter som differentiering, de allt mer populära lågkostnadsfonderna, etableringen av fintechbolag och internetjättar samt en ny generation av digitalt kunniga investerare påverkar och accelererar digitaliseringen.
• 54 procent av kapitalförvaltare använder sociala medier som verktyg medan 56 procent av förmögenhetsförvaltare använder nya digitala plattformar. Av åtta nämnda digitala verktyg utnyttjas blockkedjetekniken i minst utsträckning.
• 80 procent av kapitalförvaltare och 77 procent av förmögenhetsförvaltare förväntar sig att digitaliseringen delvis eller totalt kommer att förändra branschen inom de närmaste tio åren.
• Majoriteten förväntar sig en ny form av konkurrens bestående av allianser med externa disruptiva aktörer eller en utveckling av egna plattformar. Endast en minoritet förväntar sig att disruptiva aktörer skapar egna nischer.
• Early adopters upplever sänkta kostnader, en stärkt position på marknaden, ökad effektivitet, bättre möjligheter att anpassa sig till nya regleringar samt ökad kundnöjdhet.
“Drivkraften bakom digitaliseringen under de kommande åren är kundernas förändrade beteenden, vilket kommer leda till att det blir efterfrågan som styr utvecklingen av finansiella tjänster,” säger Amin Rajan, vd på CREATE-Research. “Detta innebär att förmögenhetsförvaltning står inför en betydande transformering, mer omfattande än någonsin tidigare. Digitalisering är varken det första eller sista valet; det är det enda valet. Framtiden tillhör de som har en tydlig digital vision för sitt företag”.
“Vi beställde den här undersökningen för att ta reda på hur mycket den digitala tekniken kommer att påverka kapital- och förmögenhetsförvaltning de närmaste tio åren och vilken roll den kommer att ha i att upprätthålla eller förändra affärsmodellerna,” säger Guillaume Dufour, vice vd, Financial and Business Services Industry, Dassault Systèmes. “Vi kommer fortsätta ge vårt stöd till finansiella institut i deras digitala transformation med våra beprövade lösningar, som vår ‘innovationsfabrik’, för att digitalisera processer, förstärka styrning, lansera produkter snabbare och reducera regleringsstyrda kostnader; allt för att bättre bemöta en förändrad kundbas.”
Rapporten “Digitization of asset and wealth management: promise and pitfalls” är baserad på en global undersökning med svar från 458 kapital- och förmögenhetsförvaltare från 37 olika fondmarknader som tillsammans hanterar tillgångar om 32 biljoner amerikanska dollar. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här: https://www.3ds.com/industries/financial-and-business-services/innovation-factory/
För mer information om Dassault Systèmes lösningar för finans- och affärsbranschen:
https://www.3ds.com/industries/financial-and-business-services/