E-handeln växer sig allt starkare i mobilen

Salesforce idag publicerat rapporten Shopping Index för tredje kvartalet 2017. Rapporten, som analyserat 500 miljoner konsumenters shoppingvanor i bland annat Europa och USA, visar att mobilen är den viktigaste kanalen för nordiska e-handlare.
E-handel i Norden fortsätter att ha en hög genomsnittlig tillväxt om 22 procent, vilket kan jämföras med den globala tillväxten som är 15 procent. Shopping i mobilen, sociala medier och antal genomförda köp är några av de viktigaste drivkrafterna.
Nordiska konsumenter väljer mobilen i allt större utsträckning för att handla på nätet. Hela 41 procent av alla köp genomförs i mobilen vilket är en ökning med 11 procent, jämfört med samma period förra året. Nordbor handlar mest inom kategorierna mode, sportprodukter och hem till ett genomsnittligt ordervärde om 1 220 svenska kronor per person för kvartalet.
“Den nordiska marknaden omfamnade tidigt mobilens möjligheter, vilket avspeglas i den senaste kvartalsrapporten. Resultaten indikerar att mobila enheter inom en snar framtid kommer att vara den dominerande kanalen för e-handel i Norden. Förmågan att engagera och konvertera konsumenter i mobilen är avgörande för att skapa en hållbar digital strategi,” säger Baman Motivala, Nordenchef Salesforce.
Antal genomförda köp via en dator minskar (46 procent), som en effekt av mobilens framfart. Här särskiljer sig den nordiska marknaden jämfört med länder som Tyskland (56 procent) och Frankrike (60 procent) där övergången till mobila enheter går långsammare.
En annan trend som framkommer tydligt i rapporten är att den totala trafikökningen till nordiska e-handelsplatser tappar fart (16 procent), jämfört med föregående år (31 procent). Det är istället antal genomförda köp som har blivit den viktigaste drivkraften för tillväxt inom digital e-handel.
Vidare visar rapporten att sociala medier är en fortsatt viktig trafikkälla för e-handlare världen över. Nordiska konsumenter utmärker sig med att hela 5 procent besöker en e-handelsbutik från en social mediekanal och där 8 procent gör det i mobilen. Siffrorna får perspektiv när man jämför med exempelvis Tyskland som har 3 respektive 5 procent.
Rapporten Shopping Index från Salesforce finns tillgänglig här.