E-handel och gaming ser till att Egmont ökar

E-handel och gaming bidrog positivt till tillväxten för Egmont under 2018.

Under 2018 växte mediekoncernens omsättning med drygt 1,8 miljarder SEK till 16,4 miljarder SEK. Ökningen drivs av tillväxtområden inom e-handel, gaming, marknadsföringstjänster och tv-streaming samtidigt som det lanserades innehåll inom film, böcker, tidskrifter och på TV 2 i Norge.

Egmonts samlade affärsverksamhet omsätter nu 19,7 miljarder SEK inklusive Egmonts andel av icke-konsoliderad omsättning i tillväxtföretag. Var fjärde omsatt krona kommer från fyra affärsområden som byggts upp under senare år som ett led i tillväxtstrategin ”Grow with the Modern Consumer”. Egmont är nu antingen majoritets- eller delägare i sju ledande nordiska e-handelsföretag, sex gamingbolag och sex marknadsföringsbyråer, som alla verkar i tillväxtområden med betydande konsumenttillväxt.

På Egmont har vi ambitiösa och kreativa medarbetare och de rätta tekniska och affärsmässiga kompetenserna vilket gör att vi lyckas med både att skapa nya affärer och utveckla våra kärnområden. Det är viktigt eftersom vi liksom resten av mediebranschen känner av pressen på vissa områden. Därför arbetar vi målinriktat mot att bli mer konsument- och datainriktade, så att vi är attraktiva för den moderna mediekonsumenten. Samtidigt håller vi fast vid vår publicistiska kärna och målsättning om att berätta de bästa historierna. Jag är stolt över det kvalitativa innehåll som vi har skapat under 2018 och jag glädjer mig över att våra nya områden har vuxit sig stora. Vi förväntar oss att vår strategi kommer att innebära att tillväxten fortsätter de kommande åren, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh i ett pressmeddelande.