E-handel i mobilen ökar, men konsumenter föredrar mobilhemsidan framför appen

Ända sedan den smarta mobilen såg dagens ljus har den haft en ökande inverkan på människors shoppingbeteende. Idag bedöms en tredjedel av alla köp involvera en mobiltelefon på något sätt. Dock har inte användandet av appar fått samma genomslag, och företag uppmuntras numera att ha enkla och bra mobilsidor framför appar.

Det är fortfarande vanligast att via mobilen jämföra priser och undersöka om en produkt finns tillgänglig, men i allt högre utsträckning genomförs även köpen direkt i mobilen. Från 2012 till 2016 ökade antalet genomförda köp i mobilen från 7,8 miljarder dollar till 60,2 miljarder dollar, nästan en tiofaldig ökning på bara fyra år. Analysföretaget Forrester spår dessutom att vi under 2018 kommer genomföra köp i mobilen till ett värde av 93,5 miljarder, och om ytterligare fyra år kommer summan ligga på 175,4 miljarder dollar.

Fortfarande använder en majoritet av konsumenterna av webbläsaren i mobilen istället för en app när de genomför sina köp. Enligt en undersökning som Google gjort tillsammans med Heart+Mind Strategy anser 68 % av de tillfrågade att de inte behöver en app för att undersöka en produkt eller genomföra ett köp. Hela 87 % ansåg dessutom att de inte behövde en app för att vara lojala mot ett varumärke.

Därför bör företag fundera på hur de ser till att göra sin mobila hemsida funktionell, samt göra det enkelt att genomföra köp. Det betyder exempelvis att företag bör ta bort långa formulär att fylla i samt göra det möjligt att checka ut som gäst och kunna betala med olika digitala metoder. Det berhöver helt enkelt vara värt att genomföra köpet i mobilen istället för att ta sig till butiken.

Endast de mest lojala kunderna kommer att ladda ner ett företags app för att genomföra köp. I alla fall enligt Brendan Miller, chefsanalytiker på Forrester. Studien som Google och Heart+Mind Strategy gjorde visar även att när ett företag tvingar konsumenten att ladda ner en app för att genomföra ett köp så tar 63 % av de tillfrågade bort appen kort efter att köpet genomförts. Trots att de laddat ner och använt den vill de alltså inte ha kvar appen i telefonen.

Fortfarande är konsumenternas köpresa mycket fragmenterad, och innefattar ofta flera olika enheter och kontaktpunkter vid olika tillfällen. Det kan dels röra sig om sökningar för att undersöka olika produkter eller varumärken, besök på hemsidor och även fysiska besök i butikerna för att bilda sig en uppfattning innan köpet genomförs. Dessutom gör allt fler konsumenter sökningar som innefattar orden “att undvika” som exempelvis “bilmärken att undvika” eller “jeans att undvika”. Det har med andra ord blivit vanligare att förlita sig på användarrecensioner och upplevelser av olika varumärken och produkter.

Vi kan helt enkelt konstatera att mobilshoppingen fortsätter att utvecklas, och konsumenterna blir både mer vana och bekväma med att handla via mobilen. Fortfarande behöver företag jobba på att göra transaktionen både enkel och säker, men idag finns flera funktioner som hjälper till att göra konsumenterna tryggare när de gör sina köp. Se bara till att fundera på om du verkligen behöver en app, eller om det är bättre att satsa på en bra mobil version av din hemsida.