Dystrare miner med julhandeln i backspegeln

Handlarnas framtidsförväntningar minskade i januari. Även om januari normalt är en svag månad för handeln landar Framtidsindikatorn på en lägre nivå än under samma månad förra året. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer.

Både inom dagligvaru- och sällanköpshandeln minskar optimismen bland handlarna. Det gör att Framtidsindikatorn backar med 3,8 procent och hamnar på 92,7. Framförallt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som minskar.

– Efter julhandeln som är många handlares höjdpunkt är tongångarna återigen dystrare. Black Friday och julhandeln drev på försäljningen på nätet. Tillväxten i handeln sker idag på nätet och det påverkar givetvis framtidsutsikterna bland landets butiker, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Förväntningarna för detaljhandeln i stort har minskat de senaste månaderna och trenden fortsätter. Däremot är optimismen betydligt större för den egna butiken.

– Handlarna tror på sin affär och är fortsatt mer optimistiska kring framtidsutsikterna för den egna butiken än för detaljhandeln som helhet, säger Karin Johansson.