”Du måste vara besatt av användandet, inte försäljningen!”

Nyligen bjöd företaget Box in till sitt årliga event BoxWorks, där årets nyheter presenterades och användare fick möjlighet att utbilda sig och även bygga relationer med såväl andra användare som med Box personal och partners.

Sedan starten för 14 år sedan har Box haft samma vision säger företagets VD och en av grundarna Aaron Levie. “Vi vill göra det möjligt att jobba med vilka filer som helst, på vilken enhet som helst, varifrån som helst, tillsammans med vem som helst.” Samtidigt berättar han att Box nu skiftat fokus något, från att ha varit en filhanteringsplattform till att hjälpa företag att förändra sina affärsflöden. Detta gör man bland annat genom nya och fördjupade samarbeten med bland annat Adobe och IBM, men framför allt genom den nya funktionen Box Relay som ska göra det enklare att bygga automatiska flöden för olika processer i företaget.

Under en paneldebatt med produktcheferna från Box, Pagerduty, Zoom och Slack fick vi sedan höra hur dessa fyra samarbetar för att skapa välintegrerade funktioner mellan varandras tjänster. Målet är att du ska kunna arbeta i vilket program som helst utan att vara begränsad i vad du kan göra just därifrån. En sak som alla fyra var mycket överens om var att fokus inte får ligga på försäljningen, för det bygger inte långsiktighet i dagens digitala marknad. Ingen av dem tror på inlåsningsmetoden, där du genom dyra och fleråriga licenser låser in kunden, utan det ska vara enkelt att använda det program du själv tycker fungerar bäst för din verksamhet. I en sådan värld är det användbarheten du konkurrerar med, och priset är mindre avgörande. Om din produkt är enkel att arbeta med, och framför allt fungerar väl tillsammans med de andra program du gillar att använda, så kommer du nå framgång. Detta är grunden i den ”best-of-breed” approach som Box och deras partners förespråkat under många år. Det är också anledningen till att Box har stöd för såväl Office-paketet som Google Suites och Apples Iwork, du ska helt enkelt själv kunna välja hur du bäst utför ditt arbete.

Mycket fokus låg även på säkerhet och integritetsskydd, två områden där Box har utvecklat sitt utbud för att göra det enkelt att hantera företagets och filernas skydd, utan att utgöra ett hinder för användarna. Ett led i detta är deras nya produkt Shield, som bland annat gör det möjligt att tilldela olika kategorier till dina filer, som har olika säkerhetsfunktioner. Du bestämmer själv vilka kategorier du vill ha, och vad de gör. Exempelvis kan en mycket affärskritisk fil klassas som ”sekretess”, vilket gör att den inte går att dela, ladda ner eller skriva ut. På så sätt kan du styra vem som kan göra vad med vilken fil, oavsett om de är inom eller utanför din organisation.

Shield använder sig även av AI-kapacitet för att lära sig vad som är ett naturligt eller ett onaturligt beteendemönster hos olika användare. På så sätt upptäcker systemet avvikelser, och kan exempelvis spärra en plötslig inloggning från ett land där företaget inte har något kontor, eller på en tidpunkt när personen inte brukar logga in.

En utmaning är dock fortfarande att hjälpa företag med sin digitaliseringsresa. Levie menar att det är lätt att fasta i en bubbla i Silicon Valley, där allt går snabbt och tekniken omfattar det mesta. Men för företag i resten av världen brottas man med frågor som ”vad är värdet av att digitalisera?”, ”var ska jag börja?” och ”har jag rätt team för att göra den här resan?”. Ett sätt att hjälpa företag att besvara dessa frågor är genom det ”Future of Work council” som startades i Europa för ca ett år sedan. Där träffas företag från olika industrier och länder såsom Norden, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Portugal och England. Det är ett forum för att kunder och potentiella kunder ska kunna träffas och utbyta erfarenheter samt diskutera olika lösningar på problem som många av dem upplever. Rådet sköts av de företag som sitter i rådet, och potentiella nya medlemmar måste först godkännas av de som redan är med i gruppen. På sikt kommer man sannolikt att behöva dela upp gruppen på geografi och/eller industri, men än så länge är de inte där ännu.

För mig som följt Box under ett flertal år är det spännande att se hur det fortsätter att utveckla sin produkt, och framför allt sina samarbeten för att kunna tillhandahålla en fungerande multi-moln lösning, där kunder på ett enkelt sätt kan välja fritt bland de närmare 1400 program och appar som Box redan har integrationer med. Att de nu tar nästa steg mot att hantera arbetsflöden blir en naturlig fortsättning på det arbete de redan gjort, och är sannolikt något som kommer ytterligare stärka deras position på marknaden.