Du måste se arbetsplatsen som ett slutet ekosystem

I förra veckan arrangerades Stockholm Furniture Fair på Älvsjömässan, och på plats var möbeltillverkaren Martela som jobbar för att skapa effektiva och funktionella arbetsplatser. Jag fick då möjligheten att prata med Eeva Terävä, som är Head of Workplace Development på Martela,  om vad anställda egentligen tycker om sina arbetsplatser.

Martela har undersökt nordiska arbetsplatser och genomfört 4.200 enkäter bland anställda. Resultatet visar både på de största utmaningar som de anställda upplever, men även de aspekter av arbetsmiljön som fungerar bra. Eeva Terävä är den som arbetar med resultaten från enkäterna, och hon har kunnat dra en hel del slutsatser från all data. Bland annat visar det sig att hela 70% av alla anställda upplever att de blir störda av sina arbetskollegor när de sitter i ett öppet kontorslandskap. Vad som är förvånande är dock att hela 60% av de som sitter i egna kontorsrum också blir störda av sina kollegor. Anledningen är att man går och knackar på varandras dörrar och kontinuerligt stör varandra. Även kollegor som pratar högt i telefonen är ett återkommande problem avslöjar kartläggningen.

Lösningen, menar Eeva, är att skapa zoner för de anställdas olika behov. Det bör finnas tysta zoner för att kunna arbeta ostört, zoner där de anställda kan ha möten, ”telefonhytter” för telefon- och skypesamtal, samt mer högljudda platser såsom fikarum och öppna arbetsytor. ”Du måste se arbetsplatsen som ett slutet ekosystem” säger Eeva, och fortsätter ”människor har olika behov, och därför måste det finnas olika miljöer på arbetsplatsen där flera olika individer kan trivas”. Hon menar dessutom att den anställdes behov ändras under dagen och därför är det kontraproduktivt att förse anställda med fasta arbetsplatser. För några fungerar det bäst att jobba fokuserat på förmiddagen, och sedan spendera eftermiddagen i kreativa möten, medan det för andra fungerar bättre att göra tvärtom. Då måste det gå att byta arbetsplats i takt med att behoven ändras.

När man planerar sina olika arbetszoner är det dessutom viktigt att se till att de mer högljudda zonerna inte ”smutsar ner” de tysta zonerna med ljud. Att lägga ett vilorum bredvid en cafeteria är exempelvis ingen bra lösning, utan det gäller att strategiskt planera sin kontorsmiljö.

Martela arbetar för att tillgodose arbetsplatsens fyra C – Communication, Collaboration, Chill Out och Concentration. Tanken är att olika zoner måste tillgodose dessa fyra behov. Det måste finnas platser för såväl tyst som högljutt arbete, möjlighet att kunna återhämta sig och platser för att kunna kommunicera utan att störa omgivningen. Av den anledningen jobbar Eeva och hennes team med att inte bara leverera möbler utan hjälper även företag att skapa optimala arbetsplatser som både är kostnadseffektiva och stimulerande.

Utöver att skapa effektiva arbetsmiljöer som stimulerar har de märkt att företag ofta vill arbeta med hållbar utveckling samt skapa välmående. Därför har de samlat sig i tre olika team som specialiserat sig inom dessa områden (Välmående, Hållbar utveckling och Nya arbetssätt/Effektiv arbetsmiljö). På så sätt kan de se till att möta företagens behov på bästa sätt.

Martela är speciellt stolt över sin nya ”telefonhytt” som reducerar ljud med hela 28 dB. Det innebär att du kan låta en högljudd person prata inne i kiosken, utan att personer som befinner sig utanför blir störda. Martelas telefonhytt är dessutom täckt med ljudabsorberande material som ytterligare bidrar till att dämpa ljudmiljön på kontoret. För att få till en riktigt bra ljudmiljö kan man dock inte bara förlita sig på möbler menar Eeva. Man måste även jobba med ljuddämpande material i taket, effektiva skärmar mellan arbetsytorna, samt så kallad ”ljudmaskering” – små högtalare som skickar ut ljudvågor för att ”sudda ut” befintligt ljud. Genom att kombinera dessa tre på ett bra sätt går det att reducera bullret på en arbetsplats med hela 70%, vilket undersökningar visat minskar stress hos de anställda och ökar möjligheterna att arbeta mer effektivt.

Jag tackar Eeva för hennes tid, och ser fram emot att få höra mer om funktionella arbetsplatser med optimal ljud- och arbetsmiljö.