Du måste ha en Amazon-strategi för att överleva

Amazon är det lilla e-handelsföretaget som blivit ett världsfenomen och som idag inte går att ignorera. I takt med att allt fler transaktioner sker genom Amazons servrar samlar de dessutom på sig allt mer data, som många företag vill komma åt för att optimera sin marknadsföring.
Allt fler företag försöker hitta sätt att samarbeta med Amazon, dels för att komma åt deras enorma databas och dels för att kunna sälja sina varor och tjänster genom Amazons kanaler. Det ställer stora krav på reklambyråerna, som själva måste se till att ha verktyg och strategier för att hjälpa sina kunder att jobba med Amazon som plattform. Storleken på Amazon har gjort att de idag jämförs med Facebook och Google i fråga om plattform att synas på.
Det betyder att även företag som inte säljer sina varor och tjänster genom Amazon idag funderar på hur de kan dra nytta av företagets storlek. Genom Amazon går det nämligen att nå tusentals personer, dessutom med mängder av data om köphistorik och intressen. Det är med andra ord en stor möjlighet för företag att bygga sitt varumärke genom att synas på Amazon.
För de företag som vill sälja sina produkter finns det dock bara två vägar till framgång. Antingen måste du ha en produkt som är så bra och unik att den skapar återkommande köp, eller så måste du vara en så välkänd aktör att konsumenterna självmant söker upp dig. Med utvecklingen av röststyrning blir det dessutom ännu svårare att positionera sig, eftersom konsumenten inte kan välja bland erbjudanden om de bara beställer genom att säga till sin Alexa-enhet.
Allt fler företag jobbar därför med att skapa sina egna skills för Alexa, och därmed kunna nå fram i bruset av konkurrenter. Med 70-75 % av marknaden för röststyrda enheter är Amazons Alexa onekligen stället där företag behöver vara för att hänga med i utvecklingen. För även om marknaden i dagens läge ännu är liten, spås röststyrning inom kort bli en mycket stor del av vår vardag. Alexa kommer då att få mycket stor makt över köpbeteendena, eftersom Amazons AI själv kan bestämma vilket varumärke som faktiskt levereras när du beställer exempelvis ketchup eller batterier.
Det är med andra ord kritiskt för företag att idag ha en Amazon-strategi menar Nick Godfrey, COO på den digitala konsultbyrån Rain. Amazons storlek på marknaden går utan problem att likställa med den som både Facebook och Google har, och idag är det ingen som frågar om du har en strategi för marknadsföringen på de plattformarna.
Vilken väg Amazon kommer att utvecklas är dock oklart, de har flera olika möjligheter, och testar kontinuerligt nya marknader att ta sig in på. Oavsett vilken väg de väljer säger Godfrey: ”Jag tror att de [Amazon] kommer att bli det första biljon-dollar företaget”.