Du känner inte Crystal men hon känner dig mycket väl

Allt vi skriver och gör på internet kan användas för eller emot oss. En ny startup vill förenkla kontakten mellan människor genom att samla in all information om dig  och göra livet lite enklare och lite bättre.

Crystal är ett företag som samlar in all information de kan hitta på nätet om dig. Informationen analyseras och bygger din virtuella personlighet. Syftet är att hjälpa oss att interagera mer effektivt med varandra. Så man kan säga att Crystal jobbar för oss, fast informationen kan, om den hamnar i fel händer, även användas emot oss. Något att tänka på.

Med vår virtuella personlighet organiserar Crystal in oss i 64 olika personlighetstyper. Efter det tar den fram en kommunikationsmall som beskriver hur man bäst tar kontakt med hjälp av email, IM, sociala medier eller andra kommunikationsverktyg.

Med Crystal sökfunktion kan du sedan söka fram personligheter på jobbet eller bland dina vänner som du vill umgås med. Du får då tips över hur du ska kommunicera med den personlighet du valt ut.

Crystal finns även som ett tillägg till Chrome med vilken du kan söka fram personligheter på Twitter, Facebook och Linkedin.

Här kan du läsa en intressant intervju med grundaren.

Crystal representerar en framtid som snart är ikapp oss alla. Med dagens datorkraft och vår egenvilja att dela med oss av våra känslor, händelser, kontakter, drömmar och mer är det bara en tidsfråga innan företag som Crystal vet mer om dig och dina vanor än din bästa vän IRL.

Bild: CNN