Du gör fel på LinkedIn

Veckans Affärer skrev nyligen att för att använda LinkedIn bättre ska du ge månatliga, kvalificerade rekommendationer, i alla fall om LinkedIns grundare Reid Hoffman har något att säga till om.
Det var i en intervju av Business Insider som Reid Hoffman kom med uttalandet att de flesta tänker fel när de använder LinkedIn. Det är visserligen ett socialt nätverk, och nätverk är baserade på att det finns många personer i nätet. Men LinkedIn skiljer sig från andra sociala nätverk menar Hoffman.
Många som får kontaktförfrågningar från personer de aldrig träffat accepterar, eftersom det vidgar nätverket. Men det är helt fel tänkt menar Hoffman. Kontakterna i ditt nätverk måste vara meningsfulla för att LinkedIn ska fungera som det är tänkt. Det är inte så sannolikt att du skulle rekommendera en person du aldrig träffat till någon annan i ditt nätverk. Och om du inte känner dig bekväm med att rekommendera personen, borde den inte finnas i ditt nätverk.
LinkedIn är ett professionellt nätverk som baseras på att användarna kan hjälpa varandra med rekommendationer. Såväl arbetssökande som arbetsgivare kan ha nytta av att deras nätverk hjälper till att koppla ihop dessa två, och det är hela grundtanken med LinkedIn säger Hoffman.
Som användare borde du därför leverera minst en kvalitetsrekommendation i månaden. Om alla på LinkedIn gjorde det skulle värdet av nätverket öka exponentiellt, något som samtliga skulle tjäna på.